Korelacja wzajemna

Korelacja wzajemna lub krzyżowa – funkcja wartości współczynnika korelacji Pearsona dwóch szeregów czasowych przesuniętych o względem siebie w zależności od wartości

Korelacja wzajemna szeregu z nim samym nosi nazwę autokorelacji.