Kraków (magazyn kulturalny)

magazyn kulturalny

Kraków – magazyn kulturalny wydawany w latach 1984–1991. Redaktorem naczelnym przez cały okres wydawania pisma był Zbigniew Regucki, natomiast zmieniał się wydawca magazynu – Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch” do likwidacji, a następnie Fundacja „Odnowa Zabytków Krakowa”.

Kraków
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”
Fundacja „Odnowa Zabytków Krakowa” – numery 3(31)/91 i 4(32)/91

Tematyka

kultura

Pierwszy numer

I kwartał 1984

Ostatni numer

IV kwartał 1991

Redaktor naczelny

Zbigniew Regucki

Średni nakład

(pierwszy numer) 15000 egz.,
(ostatni numer) 9500 egz.

Liczba stron

60

Stałymi współpracownikami pisma byli między innymi: Jan Adamczewski, Andrzej Bogunia-Paczyński, Edward Chudziński, Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kantor, Krzysztof Włodzimierz Kasprzyk (pierwszy sekretarz redakcji w latach 1984–1987 i współtwórca koncepcji czasopisma), Adam Komorowski, Tadeusz Kwiatkowski, Zbigniew Łagocki, Wojciech Markowski, Jan Pieszczachowicz, Konrad Pollesch, Leszek Polony, Jan Poprawa, Michał Rożek, Ewa Skorupa, Ewa Smęder, Wojciech Smolak, Teresa Stanisławska, Tadeusz Śliwiak, Zbigniew Święch, Ignacy Trybowski, Krystyna Zbijewska, Marek Żukow-Karczewski.

Przez wszystkie lata ukazywania się czasopisma autorem jego szaty graficzno-artystycznej był krakowski artysta-grafik i malarz Mściwój Olewicz.

W pierwszym numerze kwartalnika pisano: „Pragniemy ukazywać wszystko, co w dziejach Krakowa, ongiś stolicy Polski a dziś znaczącego ośrodka kulturalnego, naukowego i przemysłowego było ważne, twórcze, warte przypomnienia.”

W kwartalniku wypowiadało się wiele znakomitych osób. Redakcja miała nadzieję, „iż promieniowanie naszego królewskiego miasta na kształtowanie się polskich dziejów i polskiej kultury było i jest tak znaczące, że problemy owe zainteresują nie tylko mieszkańców podwawelskiej okolicy.”

Rok 1984

edytuj

Nr 1 (1)

edytuj

Spis treści:

rysunki:

zdjęcia:

Rok 1991

edytuj

Nr 4 (32)

edytuj

Ostatnie wydanie.

Spis treści:

Bibliografia

edytuj
  • Kraków Magazyn Kulturalny – komplet wydań.

Zobacz też

edytuj