Krzemiany szkieletowe

Krzemiany: Głównym motywem strukturalnym krzemianów jest czworościan z jednym atomem krzemu w centrum i czterema atomami tlenu na wierzchołkach. Czworościany mogą występować pojedynczo lub łączą się ze sobą, mając wspólny jeden lub więcej atomów tlenu.

krzemiany szkieletowe

Krzemiany szkieletowe (krzemiany przestrzenne) - krzemiany o trójwymiarowych połączeniach czworościanów krzemowo-tlenowych. Charakteryzują się najwyższym stopniem kondensacji anionów [SiO4]4-, która prowadzi do utworzenia trójwymiarowych anionów przestrzennych.
Jest to struktura bardzo trwała; siła wiązań o dużym ładunku elektrycznym jest zneutralizowana.

Przedstawicielami są najbardziej rozpowszechnione w skorupie ziemskiej minerały skałotwórcze - skalenie; najbardziej znany jest: SiO2 (kwarc).

W tej grupie, pozbawionej wolnych ładunków elektrycznych powinien istnieć w zasadzie tylko kwarc. Jednakże możliwe jest podstawienie izomorficzne krzemu przez glin, które pozostawiając jeden wolny ładunek, pozwala na wprowadzenie kationów, a co za tym idzie, na tworzenie innych minerałów.

Krzemiany szkieletowe: kwarc, opal, skalenie, ortoklaz, plagioklazy, skaleniowce, leucyt, nefelin, lazuryt, zeolity, natrolit, heulandyt.

Zobacz też Edytuj

krzem, krzemiany

Bibliografia Edytuj