Kwas fosfoenolopirogronowy

związek chemiczny

Kwas fosfoenolopirogronowyorganiczny związek chemiczny, ester fosforanowy formy enolowej kwasu pirogronowego. Jako anion, (fosfoenolopirogronian) uczestniczy w szeregu procesów biochemicznych w organizmach, np. w glikolizie, glukoneogenezie i fotosyntezie.

Kwas fosfoenolopirogronowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H5O6P
Masa molowa 168,04 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 138-08-9
PubChem 1005
DrugBank DB01819
Podobne związki
Podobne związki kwas pirogronowy
Powstawanie i metabolizm fosfoenolopirogronianu[1]
Kwas 2-fosfoglicerynowy Enolaza Kwas fosfoenolopirogronowy Kinaza pirogronianowa Kwas pirogronowy
2-phospho-D-glycerate wpmp.png   Phosphoenolpyruvate wpmp.png   Pyruvate wpmp.png
H2O ADP ATP
Biochem reaction arrow reversible NYYN horiz med.svg Biochem reaction arrow forward YYNN horiz med.svg
H2O

PrzypisyEdytuj

  1. Lubert Stryer: Biochemia. Wyd. 1. Warszawa: PWN, 1986, s. 297–299. ISBN 83-01-00140-2.