Lipnica (dopływ Czarnej Orawy)

Lipnicapotok w Polsce, prawobrzeżny dopływ Czarnej Orawy, odwadniający południowe stoki Babiej Góry[2]. Potok znajduje się w dorzeczu Dunaju[3]. Wzdłuż potoku położona jest wieś Lipnica Wielka[4].

Lipnica
Państwo

 Polska

Lokalizacja

Beskid Żywiecki

Potok
Długość 16,3 km
Spadek

41,1 m·km-1

Powierzchnia zlewni

44,8[1] km²

Ujście
Recypient Czarna Orawa
Współrzędne

49°27′22,0″N 19°38′47,0″E/49,456111 19,646389

Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, na dole po lewej znajduje się punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „ujście”

Potok powstaje z połączenia Lipniczanki i Kiczorki, przy czym Kiczorka jest uznawana za górny bieg Lipnicy[5][6]. Długość potoku (wraz z Kiczorką) wynosi 16,3 km, a spadek wynosi 41,1 m·km-1[2][6].

W systemie zarządzania wodami jest jednolitą częścią wód o kodzie PLRW1200128222729 (Lipnica). W systemie tym jest uznana za silnie zmienioną część wód, a jej typ to potok fliszowy[1]. Jednolita część wód Lipnica obejmuje również dopływy potoku[2].

Według oceny z 2011 jej potencjał ekologiczny oceniono w drugiej klasie (powyżej dobrego), na co złożyła się pierwsza klasa fizykochemicznych elementów oceny oraz druga klasa elementów biologicznych i hydromorfologicznych[7].

1,6 km od ujścia potoku znajduje się betonowa, szczelinowa zapora przeciwrumowiskowa o wysokości 3,5 m[2][6].

Potok uchodzi do Czarnej Orawy około 1,5 km powyżej jej ujścia do Zbiornika Orawskiego[8]. Ujście Lipnicy jest położone na terenie planowanego obszaru Natura 2000 Czarna Orawa.

Przypisy edytuj

  1. a b Katalog jednolitych i scalonych części wód. Wojciech Szczepański (red.). Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2009, s. 808. ISBN 978-83-61227-16-8.
  2. a b c d Leszek Augustyn, Michał Nowak, Długoterminowe zmiany w ichtiofaunie polskiej części dorzecza Czarnej Orawy, „Roczniki Naukowe PZW”, 27, 2014, s. 81-82, DOI10.12823/sapaa.0860-648X.14004.
  3. Charakterystyka regionu wodnego Czarna Orawa [online], krakow.rzgw.gov.pl, s. 8 [dostęp 2019-01-15] [zarchiwizowane z adresu 2019-01-19].
  4. Mapa Turystyczna. lipnicawielka.pl. [dostęp 2019-01-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-25)].
  5. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Jerzy Duma, Janusz Rieger, Halina Czarnecka (oprac.), Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 (seria Nazewnictwo Geograficzne Polski), s. 140, ISBN 83-239-9607-5.
  6. a b c Leszek Augustyn, Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju [online], krakow.rzgw.gov.pl, s. 13, 46, 122 [dostęp 2019-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2019-01-21].
  7. 4 Wody, [w:] Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku [pdf], Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2012 (Biblioteka Monitoringu Środowiska), s. 53, ISBN 978-83-63638-05-4 (pol.).
  8. Paweł Krzaklewski, Rola zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu meandrowych koryt górskich na przykładzie Czarnej Orawy w okresie 2007–2008, „Landform Analysis”, 8, 2008, s. 45-48.