Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Woźnicy

lista w projekcie Wikimedia

Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Woźnicy o wielkości gwiazdowej do 6,5m. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące, choć słabsze obiekty gwiazdowe.

Nazwa Oznaczenie Pozycja Jasność Odl. (ly) Typ widm. Uwagi
B F HD HIP Rek Dek wiz. abs.
Kapella[1] α 13 34029 24608 05h 16m 41,30s +45° 59′ 56,5″ 0,08 −0,48 42 G8III / G0III Alhajoc, Alhajoth, Atud[2]; gwiazda poczwórna, spektroskopowo podwójna; jedna z najjaśniejszych na niebie
β Aur β 34 40183 28360 05h 59m 31,77s +44° 56′ 50,8″ 1,90 −0,10 82 A2V Menkalinan[1]; gwiazda podwójna spektroskopowo, zaćmieniowa
θ Aur θ 37 40312 28380 05h 59m 43,24s +37° 12′ 46,0″ 2,65 −0,98 173 A0p Si Mahasim[1]
ι Aur ι 3 31398 23015 04h 56m 59,62s +33° 09′ 58,1″ 2,69 −3,29 512 K3IIvar Hassaleh[1], Al Kab[3]
ε Aur ε 7 31964 23416 05h 01m 58,13s +43° 49′ 23,9″ 3,03 −5,95 2037 F0Ia Almaaz[1], Al Anz[2]; gwiazda zaćmieniowa o długim okresie zmienności
η Aur η 10 32630 23767 05h 06m 30,87s +41° 14′ 04,7″ 3,18 −0,96 219 B3V Haedus[1], Haedus II[4]
ζ Aur ζ 8 32068 23453 05h 02m 28,68s +41° 04′ 33,2″ 3,69 −3,22 787 K4II comp Saclateni[1], Sadatoni[2], Haedus I[5]; gwiazda zmienna zaćmieniowa
δ Aur δ 33 40035 28358 05h 59m 31,55s +54° 17′ 05,9″ 3,72 0,55 140 K0III Praja-pati[2]
ν Aur ν 32 39003 27673 05h 51m 29,39s +39° 08′ 54,5″ 3,97 −0,13 215 K0III
π Aur π 35 40239 28404 05h 59m 56,10s +45° 56′ 12,3″ 4,30 −2,76 840 M3IIvar
κ Aur κ 44 43039 29696 06h 15m 22,74s +29° 29′ 55,4″ 4,32 0,75 169 G8IIIvar
τ Aur τ 29 38656 27483 05h 49m 10,46s +39° 10′ 52,1″ 4,51 0,44 213 G8III
16 Aur 16 34334 24727 05h 18m 10,55s +33° 22′ 19,2″ 4,54 0,26 234 K3III...
λ Aur λ 15 34411 24813 05h 19m 08,08s +40° 06′ 02,4″ 4,69 4,18 41 G0V
χ Aur χ 25 36371 25984 05h 32m 43,67s +32° 11′ 31,3″ 4,71 −5,77 4075 B5Iab
υ Aur υ 31 38944 27639 05h 51m 02,41s +37° 18′ 20,5″ 4,72 −1,10 475 M1III
2 Aur 2 30834 22678 04h 52m 38,00s +36° 42′ 11,5″ 4,79 −1,39 561 K3III
ψ² Aur ψ² 50 47174 31832 06h 39m 19,83s +42° 29′ 20,4″ 4,80 −0,81 432 K3III
μ Aur μ 11 33641 24340 05h 13m 25,73s +38° 29′ 04,8″ 4,82 1,33 162 A4m
63 Aur 63 54716 34752 07h 11m 39,29s +39° 19′ 14,0″ 4,91 −0,86 464 K4II-III
ψ1 Aur ψ1 46 44537 30520 06h 24m 53,90s +49° 17′ 16,4″ 4,92 −5,43 3835 K5Iabvar
4 Aur 4 31647 23179 04h 59m 15,38s +37° 53′ 25,7″ 4,93 1,49 159 A1V
ξ Aur ξ 30 39283 27949 05h 54m 50,79s +55° 42′ 24,9″ 4,96 0,62 241 A2V
9 Aur 9 32537 23783 05h 06m 40,66s +51° 35′ 53,3″ 4,98 2,89 85 F0V
ψ7 Aur ψ7 58 49520 32844 06h 50m 45,96s +41° 46′ 53,6″ 4,99 −0,25 364 K3III
14 Aur 14 33959 24504 05h 15m 24,41s +32° 41′ 15,3″ 5,01 0,43 269 A9IV
σ Aur σ 21 35186 25292 05h 24m 39,14s +37° 23′ 07,4″ 5,02 −0,97 513 K4III
ψ4 Aur ψ4 55 47914 32173 06h 43m 05,01s +44° 31′ 28,3″ 5,04 0,18 306 K5III
19 Aur 19 34578 24879 05h 20m 00,92s +33° 57′ 29,0″ 5,05 −4,82 3075 A5IIvar
φ Aur φ 24 35620 25541 05h 27m 38,89s +34° 28′ 33,6″ 5,08 −0,37 400 K4IIIp
65 Aur 65 57264 35710 07h 22m 02,69s +36° 45′ 38,3″ 5,12 0,84 235 K0III
ρ Aur ρ 20 34759 25048 05h 21m 48,41s +41° 48′ 16,8″ 5,22 −1,25 642 B5V
ψ6 Aur ψ6 57 48781 32562 06h 47m 39,58s +48° 47′ 22,1″ 5,22 −0,35 424 K1III
66 Aur 66 57669 35907 07h 24m 08,47s +40° 40′ 20,8″ 5,23 −1,51 728 K0III
ψ5 Aur ψ5 56 48682 32480 06h 46m 44,34s +43° 34′ 37,3″ 5,24 4,15 54 G0V
49 Aur 49 46553 31434 06h 35m 12,06s +28° 01′ 20,4″ 5,26 −0,42 447 A0Vnn
45 Aur 45 43905 30247 06h 21m 46,11s +53° 27′ 08,6″ 5,34 1,56 186 F5III...
ψ³ Aur ψ³ 52 47100 31789 06h 38m 49,19s +39° 54′ 09,3″ 5,34 −1,49 758 B8III
40 Aur 40 41357 28946 06h 06m 35,09s +38° 28′ 58,0″ 5,36 0,01 380 A4m
34452 24799 05h 19m 00,02s +33° 44′ 54,5″ 5,38 −0,31 448 A0p...
26 Aur 26 37269 26536 05h 38m 38,10s +30° 29′ 32,8″ 5,40 −0,29 447 A2V + GIII
UU Aur 46687 31579 06h 36m 32,84s +38° 26′ 44,0″ 5,40 −3,32 1811 C5II gwiazda zmienna półregularna
34557 24902 05h 20m 14,68s +41° 05′ 10,8″ 5,46 0,60 306 A3V
ο Aur ο 27 38104 27196 05h 45m 54,05s +49° 49′ 34,6″ 5,46 −0,39 482 A0p...
34904 25143 05h 22m 50,32s +41° 01′ 45,3″ 5,54 0,72 300 A3V
34269 24738 05h 18m 15,68s +42° 47′ 31,9″ 5,55 −1,09 694 M4III
30454 22393 04h 49m 12,84s +31° 26′ 15,4″ 5,57 1,29 235 K2III
30557 22545 04h 51m 09,36s +48° 44′ 26,7″ 5,64 0,67 321 G9III
34790 25001 05h 21m 12,69s +29° 34′ 11,6″ 5,66 1,00 278 A1Vs
33167 24109 05h 10m 42,87s +46° 57′ 44,8″ 5,67 2,35 151 F5V
30823 22699 04h 52m 47,77s +42° 35′ 11,9″ 5,68 −0,32 517 A3III
35600 25492 05h 27m 08,27s +30° 12′ 31,0″ 5,69 −3,56 2312 B9Ib
51 Aur 51 47070 31771 06h 38m 39,55s +39° 23′ 28,0″ 5,70 0,76 317 K5III
36 Aur 36 40394 28499 06h 00m 58,56s +47° 54′ 07,1″ 5,71 −1,77 1022 B9,5p SiFe
36678 26344 05h 36m 35,22s +54° 25′ 43,3″ 5,74 −1,06 746 M0III
RT Aur 48 45412 30827 06h 28m 34,09s +30° 29′ 35,1″ 5,75 −2,65 1560 F5,5Ibv cefeida
53 Aur 53 47152 31737 06h 38m 23,02s +28° 59′ 03,8″ 5,76 0,20 421 B9npe...
41 Aur A 41 42126 29388 06h 11m 36,58s +48° 42′ 40,0″ 5,78 0,88 311 A3V+... gwiazda podwójna
42471 29451 06h 12m 20,13s +32° 41′ 36,2″ 5,78 −2,40 1411 M1III
WW Aur 46052 31173 06h 32m 27,20s +32° 27′ 17,8″ 5,82 1,19 275 A3m + A3m
30453 22407 04h 49m 19,06s +32° 35′ 17,8″ 5,84 0,78 336 A8m
ψ9 Aur ψ9 50658 33377 06h 56m 32,06s +46° 16′ 26,4″ 5,85 −1,17 825 B8III
64 Aur 64 56221 35341 07h 18m 02,22s +40° 53′ 00,1″ 5,87 1,30 268 A5Vn
47 Aur 47 45466 30972 06h 30m 02,98s +46° 41′ 07,9″ 5,88 −0,18 530 K4III
50763 33415 06h 56m 56,13s +46° 42′ 19,9″ 5,88 0,83 334 K0III:
39586 27973 05h 54m 59,02s +31° 42′ 07,0″ 5,90 1,42 256 A5IV
40084 28343 05h 59m 21,78s +49° 55′ 28,4″ 5,90 −1,79 1124 G5III
39 Aur 39 41074 28823 06h 05m 03,42s +42° 58′ 55,1″ 5,90 2,34 168 F3V
35520 25471 05h 26m 48,80s +34° 23′ 30,6″ 5,92 −2,06 1289 A1p
35239 25291 05h 24m 38,53s +31° 08′ 35,4″ 5,94 −1,07 821 B9III
5 Aur 5 31761 23261 05h 00m 18,35s +39° 23′ 40,9″ 5,95 2,33 173 F5V
37367 26606 05h 39m 18,31s +29° 12′ 54,8″ 5,98 −1,81 1177 B2IV-V
40486 28562 06h 01m 43,05s +48° 57′ 34,1″ 5,98 −0,64 686 K0
AE Aur 34078 24575 05h 16m 18,15s +34° 18′ 44,0″ 5,99 −2,26 1455 O9,5Vvar gwiazda uciekająca; zmienna „Oriona”
36040 25816 05h 30m 48,65s +41° 27′ 43,5″ 5,99 0,62 386 K0IIIp
41429 28930 06h 06m 22,44s +29° 30′ 44,7″ 6,01 −1,18 893 M3II comp
33203 24072 05h 10m 18,81s +37° 18′ 06,7″ 6,02 −2,97 2050 B2II: comp
54 Aur 54 47395 31852 06h 39m 33,12s +28° 15′ 47,4″ 6,02 −0,67 709 B7III
62 Aur 62 51440 33614 06h 59m 02,88s +38° 03′ 09,4″ 6,02 −0,31 603 K2III
50056 33044 06h 53m 03,54s +35° 47′ 16,8″ 6,03 −0,62 698 K3III:
37519 26712 05h 40m 35,91s +31° 21′ 29,6″ 6,04 0,10 502 B9,5III-IVp
39225 27778 05h 52m 40,08s +33° 55′ 02,8″ 6,04 −0,75 744 M2II:
40626 28637 06h 02m 48,59s +49° 54′ 20,8″ 6,04 0,54 410 B9,5IV
31069 22842 04h 54m 51,22s +44° 03′ 39,6″ 6,06 0,97 340 A0V
42466 29569 06h 13m 45,34s +51° 10′ 21,4″ 6,07 0,61 403 K1III
36891 26363 05h 36m 52,42s +40° 10′ 56,6″ 6,08 −3,38 2547 G3Ib
38 Aur 38 40801 28677 06h 03m 17,87s +42° 54′ 42,8″ 6,08 1,56 261 K0III
41 Aur B 41 42127 06h 11m 36,60s +48° 42′ 40,0″ 6,09 składnik układu 41 Aur
31327 22955 04h 56m 20,09s +36° 10′ 06,8″ 6,10 −6,66 11643 B2Ib
36719 26315 05h 36m 15,95s +47° 42′ 55,2″ 6,10 1,05 333 F0V:
59 Aur 59 50018 33041 06h 53m 01,41s +38° 52′ 08,9″ 6,10 0,04 530 F2V
32188 23511 05h 03m 18,64s +41° 26′ 30,0″ 6,11 −2,87 2037 A2sh
41330 28908 06h 06m 08,62s +35° 23′ 18,4″ 6,12 4,01 86 G0V
32406 23583 05h 04m 14,56s +30° 29′ 40,6″ 6,14 −0,12 581 K0II-III
40083 28390 05h 59m 47,95s +54° 32′ 49,6″ 6,14 1,04 341 K2III
AR Aur 17 34364 24740 05h 18m 18,89s +33° 46′ 02,7″ 6,15 0,72 398 B9,5V układ podwójny zaćmieniowy
41467 29025 06h 07m 26,76s +41° 51′ 15,6″ 6,15 −0,89 834 K0III
33654 24451 05h 14m 44,27s +53° 12′ 50,2″ 6,16 −2,45 1716 A0V
50420 33269 06h 55m 14,66s +43° 54′ 36,2″ 6,16 −0,97 869 A9III
35519 25476 05h 26m 54,33s +35° 27′ 26,3″ 6,17 −0,31 644 K2
35521 25475 05h 26m 51,28s +33° 15′ 44,2″ 6,18 1,06 344 K0
40588 28517 06h 01m 10,06s +31° 02′ 04,3″ 6,18 1,70 256 A2V
53925 34462 07h 08m 36,25s +37° 26′ 42,5″ 6,19 −0,45 695 K1III
32655 23799 05h 06m 49,56s +43° 10′ 29,0″ 6,20 −0,91 860 F2IIp...
35984 25730 05h 29m 40,63s +29° 11′ 11,7″ 6,20 1,45 290 F6III
37394 26779 05h 41m 20,33s +53° 28′ 56,4″ 6,21 5,77 40 K1V
40325 28438 06h 00m 18,92s +44° 35′ 31,6″ 6,21 0,97 365 K2III...
48073 32190 06h 43m 13,72s +37° 08′ 50,7″ 6,21 0,38 478 K0
34332 24771 05h 18m 40,32s +40° 27′ 54,6″ 6,22 −0,36 676 K0
37536 26718 05h 40m 42,05s +31° 55′ 14,2″ 6,23 −1,89 1370 M2SIab
40832 28644 06h 02m 55,12s +32° 38′ 10,4″ 6,23 2,74 163 F4V
41269 28861 06h 05m 33,90s +33° 35′ 56,7″ 6,23 −1,06 937 B9sp...
49949 33056 06h 53m 07,57s +44° 50′ 24,3″ 6,24 1,03 359 A8Vn
36499 26071 05h 33m 38,23s +34° 43′ 32,2″ 6,27 0,78 408 A3IV
39045 27661 05h 51m 25,74s +32° 07′ 28,9″ 6,28 0,03 580 M3III
42083 29404 06h 11m 45,91s +52° 38′ 50,5″ 6,28 1,27 327 A5m
38765 27625 05h 50m 56,22s +51° 30′ 52,9″ 6,29 1,62 281 K1III
35238 25290 05h 24m 38,44s +31° 13′ 26,2″ 6,30 −0,49 744 K1III...
38358 27319 05h 47m 14,68s +42° 31′ 37,1″ 6,30 −0,42 720 K0
50384 33271 06h 55m 15,21s +45° 49′ 35,7″ 6,31 0,96 383 K0III-IV
41162 28820 06h 05m 02,58s +37° 57′ 51,4″ 6,32 −0,50 755 K0III+...
60 Aur 60 50037 33064 06h 53m 13,37s +38° 26′ 18,4″ 6,32 2,23 214 F5V:
43 Aur 43 43380 29949 06h 18m 16,86s +46° 21′ 38,7″ 6,33 1,20 346 K2III
56941 35623 07h 21m 03,11s +42° 39′ 21,6″ 6,33 −0,63 805 K0
41636 29114 06h 08m 23,14s +41° 03′ 21,0″ 6,34 0,99 384 G9III
39866 28117 05h 56m 33,77s +28° 56′ 32,2″ 6,35 −3,88 3622 A2II
47270 31889 06h 39m 57,87s +44° 00′ 50,8″ 6,35 −0,19 663 K1III
37138 26463 05h 37m 45,80s +33° 33′ 33,0″ 6,36 0,44 498 K0
48272 32268 06h 44m 12,52s +36° 06′ 33,3″ 6,37 −0,85 908 A2V
36041 25810 05h 30m 45,07s +39° 49′ 33,6″ 6,38 0,63 460 G9III
40722 28642 06h 02m 53,49s +43° 22′ 42,3″ 6,38 0,88 410 K0
40873 28765 06h 04m 29,11s +51° 34′ 24,6″ 6,39 0,98 394 A7III
37646 26781 05h 41m 20,97s +29° 29′ 14,9″ 6,40 0,46 502 B8IV
39182 27777 05h 52m 39,67s +39° 34′ 29,0″ 6,40 −0,14 661 A2V
57263 35725 07h 22m 13,41s +38° 59′ 45,7″ 6,40 0,33 533 K0
35681 25580 05h 28m 00,92s +33° 45′ 51,2″ 6,41 3,76 110 F5
44092 30200 06h 21m 11,91s +29° 32′ 27,3″ 6,41 1,33 338 A1Vs
33463 24193 05h 11m 38,31s +29° 54′ 13,1″ 6,42 −1,31 1144 M2III
40062 28385 05h 59m 45,83s +55° 19′ 15,9″ 6,42 1,32 342 A5m
45192 30741 06h 27m 35,52s +32° 33′ 47,2″ 6,43 0,80 435 K0
37250 26592 05h 39m 08,72s +41° 21′ 31,9″ 6,44 2,02 250 K0
22 Aur 22 35076 25192 05h 23m 22,86s +28° 56′ 12,6″ 6,45 0,15 593 B9Vs
6 Aur 6 31780 23268 05h 00m 23,21s +39° 39′ 16,8″ 6,46 −1,45 1244 K4Iab:
ψ8 Aur ψ8 61 50204 33133 06h 53m 57,07s +38° 30′ 18,3″ 6,46 −0,56 825 B9,5sp...
38229 27293 05h 47m 00,06s +51° 31′ 15,5″ 6,47 0,63 481 G5
33632 24332 05h 13m 17,55s +37° 20′ 15,5″ 6,48 4,41 85 F8
47703 32040 06h 41m 37,77s +35° 55′ 55,2″ 6,48 2,00 256 F8III
51021 33453 06h 57m 18,50s +37° 23′ 41,0″ 6,48 −0,94 994 M3
56171 35317 07h 17m 42,65s +38° 52′ 34,8″ 6,48 0,45 524 K0
29867 22003 04h 43m 48,27s +32° 51′ 56,0″ 6,49 2,20 235 A8V
32608 23724 05h 06m 00,93s +35° 56′ 11,1″ 6,49 1,91 269 A5V
18 Aur 18 34499 24832 05h 19m 23,72s +33° 59′ 07,6″ 6,49 2,20 235 A7V
34498 24881 05h 20m 02,32s +44° 25′ 31,5″ 6,49 −0,83 948 K0
35202 25301 05h 24m 44,80s +36° 11′ 59,9″ 6,49 −1,82 1495 K2
40650 28634 06h 02m 45,11s +47° 48′ 33,5″ 6,49 4,22 93 F5
49364 32746 06h 49m 44,30s +37° 30′ 45,8″ 6,49 −0,33 753 K5
36484 26054 05h 33m 27,41s +32° 48′ 04,7″ 6,50 1,70 297 A2m
38200 27164 05h 45m 29,59s +31° 19′ 29,5″ 6,50 −0,94 1003 K0
42 Aur 42 43244 29884 06h 17m 34,68s +46° 25′ 26,1″ 6,53 2,24 235 F0V
HD 40979 40979 28767 06h 04m 29,94s +44° 15′ 37,6″ 6,74 4,13 109 F8V ma planetę
12 Aur 12 33988 05h 16m 27,10s +46° 24′ 56,0″ 6,90 B5
HD 45350 45350 30860 06h 28m 45,71s +38° 57′ 46,7″ 7,88 4,43 160 G5IV Lucilinburhuc[6]; ma planetę
HD 43691 43691 30057 06h 19m 34,68s +41° 05′ 32,3″ 8,03 3,18 304 G0IV-V ma planetę
HD 49674 49674 32916 06h 51m 30,52s +40° 52′ 03,9″ 8,10 5,05 133 G5V Nervia[6]; ma planetę
GD 66 05h 20m 38,31s +30° 48′ 24,1″ 15,56 12,02 166 DA biały karzeł, ma planetę

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g Naming Stars. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2017-11-19. [dostęp 2018-03-27].
  2. a b c d Auriga, the Charioteer or Wagoner. W: Richard Hinckley Allen: Star Names Their Lore and Meaning. Nowy Jork: Dover Publications Inc., 1963, s. 83–92. ISBN 0-486-21079-0. (ang.)
  3. Jim Kaler: Al Kab (ang.). STARS. [dostęp 2018-03-27].
  4. Jim Kaler: Haedus II (ang.). STARS. [dostęp 2018-03-27].
  5. Jim Kaler: Haedus I (ang.). STARS. [dostęp 2018-03-27].
  6. a b NameExoWorlds - Approved names (ang.). Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2019-12-17. [dostęp 2020-01-22].

BibliografiaEdytuj