Lista prędkości detonacji związków wybuchowych

lista w projekcie Wikimedia

Lista przedstawia prędkości detonacji wybranych substancji wybuchowych o określonej gęstości.

Prędkość detonacji jest ważnym wskaźnikiem ogólnej energii bądź siły wybuchu, zwłaszcza przy określaniu kruszności.

Tabela prędkości detonacji wybranych związków wybuchowych
Nazwa Skrót Prędkość
detonacji (m/s)
Gęstość
(g/cm³)
Nitrozwiązki
trinitrobenzen TNB 7450 1,6
1,3,5-triazydo-2,4,6-trinitrobenzen TATNB 7300 1,71
4,4’-dinitro-3,3’-diazenofuroksan DDF 10000 2,02
trotyl TNT 6900 1,6
trinitroanilina TNA 7300 1,72
tetryl 7570 1,71
kwas pikrynowy TNP 7350 1,7
pikrynian amonu 7150 1.6
pikrynian metylu 6800 1,57
pikrynian etylu 6500 1,55
chlorek pikrylu 7200 1,74
trinitrokrezol 6850 1,62
styfninian ołowiu 5200 2,9
1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen TATB 7350 1,80
oktanitrokuban ONC 10100 2,0
Nitroestry
azotan metylu 8000 1,21
nitroceluloza 7300 1,2
nitroglikol 8000 1,48
nitrogliceryna NG 7700 1,59
nitromannit 8260 1,73
pentryt PETN 8400 1,7
Nitroaminy
N,N'-dinitroetylenodiamina EDNA 7570 1,65
nitroguanidyna NQ 8200 1,7
heksogen RDX 8750 1,76
oktogen HMX 9100 1,91
heksanitroheksaazaizowurtzitan HNIW lub CL-20 9400 2,04
tetranitroglikoluryl SORGUYL 9150 1,95
Azotany (sole)
azotan mocznika UN 4700 1,59
azotan amonu AN 5270 1,3
Nadtlenki organiczne
nadtlenek acetonu AP 5300 1,18
Związki nieorganiczne
piorunian rtęci 4250 3,0
azydek ołowiu 4630 3,0
azydek srebra 4000 4,0

BibliografiaEdytuj