Marcjan Aleksander Ogiński

1632 - 1690-01-26; poseł sejmowy, wojewoda trocki

Marcjan Aleksander Ogiński (ur. 1632 – zm. 26 stycznia 1690 w Obowie pod Trokami) – kniaź, kanclerz wielki litewski od 15 maja 1684, wojewoda trocki od 1670, krajczy wielki litewski od 1665, stolnik wielki litewski od 1661, podstoli wielki litewski od 1659, cześnik wielki litewski od 1654, chorąży trocki od 1654, stolnik trocki od 1647, pułkownik wojsk litewskich, dyrektor trockiego sejmiku relacyjnego 1679 roku[1].

Marcjan Aleksander Ogiński
Ilustracja
Herb
Ogiński
Rodzina

Ogińscy herbu Oginiec

Data urodzenia

1632

Data śmierci

26 stycznia 1690

Ojciec

Aleksander Ogiński

Matka

Katarzyna Połubińska

Żona

Marcybella Anna Hlebowicz

Dzieci

Jerzy – zmarł mając 2 lata

ŻyciorysEdytuj

Syn kasztelana trockiego Aleksandra (zm. 1667), ostatniego prawosławnego senatora. Porzucił w 1669 prawosławie dla katolicyzmu. Sprowadził dominikanów do Trok w 1678.

Poseł na sejm 1653 roku, poseł sejmiku trockiego na sejm 1661 roku, sejm 1664/1665 roku, drugi sejm 1666 roku, sejm nadzwyczajny 1668 roku, sejm nadzwyczajny abdykacyjny 1668 roku[2].

Jako poseł na sejm 1661 roku był delegatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[3]. Poseł sejmiku trockiego powiatu trockiego na sejm jesienny 1666 roku[4]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa trockiego w 1669 roku[5], jako deputat podpisał jego pacta conventa[6]. Był członkiem konfederacji kobryńskiej wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1672 roku[7]. Był deputatem z Senatu do Rady Wojennej przy królu w 1673 roku[8]. W czasie elekcji 1674 roku popierał do korony polskiej cara Rosji Aleksego Michajłowicza[9]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[10]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa trockiego w 1674 roku[11], podpisał jego pacta conventa[12].

Był fundatorem kolegium jezuitów w Mińsku[13].

Marcjan Aleksander Ogiński być może jest sportretowany na obrazie Rembrandta Polski jeździec. Obraz został namalowany w czasie, gdy przebywał on na studiach w Niderlandach. Sugeruje się, że Ogiński zlecił namalowanie portretu tuż przed jego powrotem do Polski do jego macierzystego pułku w związku z Potopem szwedzkim[14].

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Andrzej B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. - ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 222.
 2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 391.
 3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 371.
 4. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 490.
 5. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
 6. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
 7. Leszek A, Wierzbicki, Akt konfederacji wojska litewskiego zawiązanej w Kobryniu 22 listopada 1672 roku, w: Res Historica, t. 21, Lublin 2005, s. 137.
 8. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 64.
 9. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 18.
 10. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.
 11. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 151.
 12. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 28.
 13. Eustachy Antoni Iwanowski, Pamiątki polskie z różnych czasów, Kraków 1882, T.2, s. 40.
 14. Zygulski, Jr., Zdzislaw, Further Battles for the Lisowczyk (Polish Rider) by Rembrandt, JSTOR, Vol. 21, No. 41. (2000), pp. 197-205.