Mięsień kulszowo-jamisty

Mięsień kulszowo-jamisty (łac. musculus ischiocavernosus, ang. ischiocavernosus muscle) – jeden z mięśni krocza, współtworzy przeponę moczowo-płciową.

Mięsień kulszowo-jamisty
ischiocavernosus muscle
musculus ischiocavernosus
Ilustracja
Mięśnie krocza u kobiety. Widoczny mięsień kulszowo-jamisty.
Ilustracja
Mięśnie krocza u mężczyzny. Widoczny mięsień kulszowo-jamisty.
Narządy

układ mięśniowy

Tętnice

gałęzie tętnicy kroczowej

Nerwy

nerwy kroczowe S2-S4

MężczyźniEdytuj

U mężczyzn jest to niewielki parzysty mięsień. Cechuje się wydłużonym kształtem z częścią mięśniową na środku oraz częścią ścięgnistą na obu końcach. Rozpoczyna się na przyśrodkowej powierzchni guza kulszowego i na więzadle krzyżowo-guzowym. Często jest silnie połączony z mięśniem poprzecznym powierzchownym krocza. Część włókien mięśnia kieruje się do przodu na powierzchnię przyśrodkową i dolną prącia, a część do przodu na powierzchnię boczną i grzbietową i kończy się w błonie białawej. Niektóre pasma na grzbiecie prącia łączą się z włóknami z przeciwnego mięśnia i obejmują żyłę grzbietową prącia.

KobietyEdytuj

U kobiet mięsień jest słabo rozwinięty i przeważnie ścięgnisty. Leży na odnodze łechtaczki, działa na ciało jamiste łechtaczki podczas jej wzwodu wypychając krew do przodu.

CzynnośćEdytuj

U mężczyzn pełni ważną rolę we wzwodzie, poprzez uciskanie na odnogi prącia i wypychanie krwi do przodu. Mięsień współpracuje z mięśniem opuszkowo-gąbczastym.

Unaczynienie i unerwienieEdytuj

Unaczynienie pochodzi z gałązek tętnicy kroczowej. Unerwienie pochodzi z nerwów kroczowych S2-S4.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. T. IV. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993, s. 404. ISBN 978-83-200-4251-1.
  • Grzegorz H. Bręborowicz (red.): Położnictwo i ginekologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. ISBN 83-200-3443-4.