Otwórz menu główne

Mięsień potyliczno-czołowy (łac. musculus occipitofrontalis) - składa się on z brzuśca potylicznego i brzuśca czołowego, połączonych czepcem ścięgnistym. Wraz z mięśniem skroniowo-ciemieniowym tworzą one mięsień naczaszny (łac. musculus epicranius).

Unosi brwi, wywołując poprzeczne zmarszczki na skórze czoła, przez co nadaje twarzy wyraz myślący, poważny, budzący szacunek. Brzusiec potyliczny współdziała z czołowym i przesuwa zmarszczoną skórę ku tyłowi.