Miara klasyczna rozkładu

Miara klasyczna rozkładu – taka miara rozkładu, która przy obliczeniach uwzględnia wszystkie wartości cechy statystycznej z próby losowej. Oznacza to, że zmiana wartości któregokolwiek z elementów próby losowej (jednego) powoduje zmianę wartości miary.

Miarami klasycznymi są między innymi:

Natomiast miarami klasycznymi nie są np.:

Zobacz teżEdytuj