Dominanta (statystyka)

najczęstsza wartość w puli danych

Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza[1]) – jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to argument, dla którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą.

Dominantą, w sensie szkolnym, nazywamy wartość występującą w danym zbiorze najczęściej.

Należy pamiętać, że dominantą może być więcej niż jedna wartość (np. w zestawie 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7 dominantami są 3 i 5).

Przykład 1 edytuj

Dana jest zmienna losowa, która przyjmuje pięć wartości z pewnymi prawdopodobieństwami

Wartość Prawdopodobieństwo
1 0,2
2 0,3
3 0,1
4 0,11
5 0,29

Wartość modalna dla tego rozkładu wynosi 2, ponieważ jest tam największe prawdopodobieństwo.

Przykład 2 edytuj

Dla zestawu wartości {7, 8, 8, 9, 10, 10, 11} również da się określić wartości dominanty. Należy znaleźć element, który występuje najczęściej – jeśli jest ich wiele, wszystkie są dominantami. W tym przypadku wartości: 8 i 10 występują równie często (najczęściej w zestawie).

Zastosowania edytuj

Dominanta może być szczególnie użyteczna, gdy wartości zmiennej obserwowanej nie są liczbowe a opisowe – co uniemożliwia (bez przypisania wartości liczbowych) zastosowania m.in. mediany czy średniej arytmetycznej.

  • w zbiorze {jabłko, gruszka, jabłko, pomarańcza, gruszka, banan, jabłko} dominantą jest jabłko;
  • w klasie jest 5 brunetek, 3 blondynki i 4 szatynki – dominantą jest brunetka.

Dominanta jest często wykorzystywana w zagadnieniach społecznych czy ekonomicznych np. przy analizowaniu zagadnień płacowych, gdyż w niektórych przypadkach lepiej od powszechnie stosowanego średniego wynagrodzenia oddaje strukturę wynagrodzeń.
Np. w sklepie pracuje 5 osób: kierownik z wynagrodzeniem 10000 zł; zastępca 7000 zł i trzech sprzedawców po 1000 zł – średnie wynagrodzenie to 4 tysiące, a najczęstsze (dominanta) to 1000 złotych.

Porównanie średnia arytmetyczna – mediana – dominanta edytuj

Przykładowy zestaw liczb uporządkowany rosnąco {1, 2, 2, 3, 4, 7, 9}
Rodzaj Definicja Wartości Wynik
Średnia arytmetyczna Suma wartości podzielona przez liczbę elementów:   (1+2+2+3+4+7+9) / 7 4
Mediana Wartość środkowa w rosnącym ciągu elementów (zbiorze danych) 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 3
Dominanta Najczęstsza (dominująca) wartość w zbiorze danych 1, 2, 2, 3, 4, 7, 9 2

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. moda, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-02].

Bibliografia edytuj