Mikołaj Naruszewicz (zm. 1575)

Mikołaj Pawłowicz Naruszewicz herbu Wadwicz (zm. 1575), podskarbi wielki litewski.

Herb Wadwicz

Syn Pawła, sekretarza królewskiego i pisarza litewskiego. Brat Stanisława, kasztelana smoleńskiego. Poślubił Barbarę Kuncewiczową, koniuszankę litewską. Ojciec Jana, łowczego litewskiego i posła, Krzysztofa, podskarbiego wielkiego litewskiego, Mikołaja, kasztelana żmudzkiego.

Dworzaninem królewskim był od 1551, następnie został starostą wołkowyskim 1556. Od 1558 był sekretarzem królewskim. W latach 1566–1575 pełnił urząd podskarbiego wielkiego litewskiego. Na dworze królewskim był pisarzem litewskim. Piastował też stanowiska starosty miadziolskiego i markowskiego.

Na sejmie bielskim 1564 roku był świadkiem wydania przywileju bielskiego przez króla Zygmunta II Augusta[1]. Podpisał unię lubelską 1569 roku[2].

W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Statut Litewski : drugiej redakcyi (1566) = Statutum Lituanicum : alterius editionis, Archiwum Komisji Prawniczej t. VII, Kraków 1900, s. 312.
  2. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. t. II., Wilno 1862, s. 330.
  3. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 150

BibliografiaEdytuj

  • Hr. Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" (wyd. 1904–1917, tom 12, str. 39 - Naruszewiczowie herbu Wadwicz)