Otwórz menu główne

Mirscy herbu Białynia Odmienna

nazwisko
herb Białynia rodu Światopełk-Mirscy

Mirscy – polski ród szlachecki pieczętujący się herbem Białynia, którego jedna z linii uzyskała tytuł książęcy i którego pochodzenie nie zostało dotychczas gruntownie zbadane[1]. Najprawdopodobniej nazwisko Mirski jest nazwiskiem odmiejscowym i pochodzi od miejscowości Miory (obecnie na terytorium Białorusi). Zamek w Mirze był własnością zrusyfikowanej gałęzi rodu od 1895 do II wojny światowej.

Według Józefa Wolffa w dokumentach źródłowych pojawili się Mirscy po raz pierwszy dopiero w drugiej połowie XVI w., w osobie Hrihorego Mirskiego (zm. ok. 1620 r.), najpierw podkomorzego brasławskiego, a następnie sędziego ziemskiego brasławskiego, przy czym ani on, ani jego potomkowie, o których częste wzmianki w Metryce Litewskiej, przez cały XVII w. nie występowali ani razu z tytułem kniaziów lub przydomkiem Światopełk, którego zaczęli używać dopiero w późniejszych czasach.

Informacja o kniaziowskim pochodzeniu tego rodu po raz pierwszy pojawiła się w wydanym na początku XVIII w. rodowodzie Ogińskich, za którym powtórzona została w herbarzach Niesieckiego, Jabłonowskiego i innych. Sami zainteresowani utrzymywali, iż mają wspólne pochodzenie z książętami Czetwertyńskimi, faktycznie posługującymi się przydomkiem Światopełk[1].

Na zasadzie mylnej tradycji pochodzenia kniaziowskiego jedna z linii rodu, mocno zrusyfikowana od poł. XIX w., uzyskała w 1821 r. „bez przedstawienia dowodów” formalne zatwierdzenie przez deputację Senatu Królestwa Polskiego tytułu książęcego, potwierdzonego następnie w Rosji, w 1861 r. Wywodzący się z tej linii Mikołaj Światopełk-Mirski herbu Białynia nabył w 1895 zamek w Mirze od potomków księcia Dominika Radziwiłła i jego córki Stefanii, zamężnej za księciem zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Członkowie roduEdytuj

Drzewo genealogiczne - linia IEdytuj

Cyprian ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok.1710)
~ Maria Billewicz
├─>Tomasz (*1738) marszałek brasławski
├─>Bogusław (*ok. 1750) podkomorzy brasławski
├─>Stanisław Wojciech (*17561805) pisarz wielki litewski
│ ~ Stanisława Koszczyc
│ ├─>Aniela (*ok. 1790)
│ │ ~ N. Saunders
│ ├─>Adam Napoleon (*ok. 1790)
│ │ ~ Ludwika Godlewska
│ ├─>Maria (*ok. 1790)
│ │ ~ Stanisław Szumski
│ ├─>Stanisława (*ok. 1790)
│ │ ~ Aleksander Wolski
│ └─>Ewelina (*ok. 1790)
│   ~ Antoni Chrapowicki
└─>Anna (*ok. 1760)
  ~ Tadeusz Światopełk-Mirski (*ok. 1760)

Drzewo genealogiczne - linia IIEdytuj

Jan Stanisław ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 17201761)
~ Joanna Rymsza
 └─>Tadeusz (*ok.1760)
    ~ Anna Światopełk-Mirska (*ok.1760)
     ├─>Tomasz (*1788 †1852)
     │  ~ Konstancja Włosowska
     │   ├─>Kazimierz Ignacy Florian (*1818 †1886)
     │   │  ~[1] Franciszka Jagmin
     │   │  ┊├─>Maria (*ok.1860)
     │   │  ┊│  ~[1] Edward Wisłocki
     │   │  ┊│  ~[2] Sewer Grabowski
     │   │  ┊├─>Czesław (*1862 †1920)
     │   │  ┊│  ~ Maria Antonina Fraget
     │   │  ┊│   ├─>Julia (*1890 †1981)
     │   │  ┊│   │  ~ Stanisław Różyczka de Rosenwerth (*1885 †1955)
     │   │  ┊│   │   ├─>Andrzej
     │   │  ┊│   │   ├─>Jerzy
     │   │  ┊│   │   ├─>Henryk
     │   │  ┊│   │   └─>Włodzimierz
     │   │  ┊│   ├─>Józef (*1893 †1970)
     │   │  ┊│   │  ~ Maria Aniela Albertyna ks. Radziwiłł
     │   │  ┊│   ├─>Kazimierz (*1899? †1941) Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
     │   │  ┊│   │  ~ Izabella hr. Potulicka
     │   │  ┊│   │   ├─>Krzysztof (*1925 †1944)
     │   │  ┊│   │   └─>Michał (*1926 †1944)
     │   │  ┊│   └─>Maria (*1901 †1998)
     │   │  ┊│      ~ Ludwik Górski
     │   │  ┊├─>Konstancja (*1863)
     │   │  ┊│  ~ Feliks Cichocki
     │   │  ┊└─>Adela (*ok. 1870)
     │   │  ┊   ~ Kamil Tomasz Wydżga
     │   │  ~[2] Jadwiga Jagmin
     │   │   ├─>Kazimierz
     │   │   └─>Jadwiga
     │   │      ~ Franciszek Wisłocki
     │   ├─>Adelajda (*ok. 1820)
     │   │  ~ Ignacy Stanisław Józef ks. Drucki-Lubecki
     │   ├─>Maria (*ok. 1820)
     │   │  ~ Henryk Dominik Wincenty Łopaciński
     │   ├─>Wiktor (*ok. 1820)
     │   │  ~ Laura Czyżewicz
     │   │   ├─>Tekla (*ok. 1840)
     │   │   │  ~ Rajmund Guza
     │   │   ├─>Wiktor (*ok. 1845)
     │   │   │  ~ N.N.
     │   │   │   └─>Wiktor (*ok. 1870)
     │   │   │      ~ Teresa Maria Poklewska-Koziełł
     │   │   │       ├─>Felicja (*ok. 1890)
     │   │   │       │  ~[1] N. Kątkowski
     │   │   │       │  ~[2] N. Szalkiewicz
     │   │   │       │  ~[3] N. Pfisterer
     │   │   │       ├─>Jagoda (*ok. 1890)
     │   │   │       ├─>Wanda (*ok. 1890)
     │   │   │       └─>Wiktor (*ok. 1890 †po 1939)
     │   │   │          ~ Maria Wołczaska
     │   │   │           └─>Wiktor (*ok. 1930)
     │   │   │              ~ Krystyna N.
     │   │   ├─>Konstancja (*ok. 1850)
     │   │   │  ~ Artur Korsak
     │   │   ├─>Maria (*ok. 1850 †1938)
     │   │   │  ~ Franciszek Oskierka
     │   │   ├─>Mieczysław (*ok. 1860)
     │   │   ├─>Laura (*ok. 1860)
     │   │   └─>Jadwiga (*1863 †1940)
     │   │      ~ Wacław Oskierka
     │   ├─>Alina (*1826)
     │   │  ~ August Franciszek Antoni Klott
     │   ├─>Eugeniusz (*1839)
     │   │  ~ Katarzyna Piotrowska
     │   │   ├─>Eugeniusz (*1876)
     │   │   ├─>Aleksander (*ok. 1880)
     │   │   ├─>Witalis (*ok. 1880)
     │   │   ├─>Michał (*ok. 1880)
     │   │   └─>Barbara (*ok. 1880)
     │   └─>Zofia (*ok. 1840)
     │      ~ Mikołaj Wolski
     └─>Brygida (*ok. 1790)
        ~ Klaudiusz Światopełk-Mirski (*ok. 1810)

Drzewo genealogiczne - linia IIIEdytuj

Jan ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1770)
~ Tekla Burgundyfera Despot-Zenowicz
├─>Jan (*ok. 1810)
│ ~ Michalina Osmulska
│ ├─>Klaudia (*ok. 1840)
│ │ ~ Jan Jesman
│ ├─>Wiesław (*ok. 1840)
│ │ ~ Józefa Korkowicz
│ │ ├─>Jan
│ │ ├─>Wiesław
│ │ └─>Maria
│ └─>Natalia (*ok. 1840)
│   ~ Eugeniusz Bouvier
└─>Klaudiusz (*ok. 1810)
  ~ Brygida Światopełk-Mirska (*ok. 1790)
  └─>Walentyna (*ok. 1850)
   ~[1] August ks. Ogiński
   ~[2] Franciszek Czerwiński

Drzewo genealogiczne - linia IVEdytuj

Hieronim ŚWIATOPEŁK-MIRSKI
~ Leokadia Strupińska
└─>Luiza (†1867)
  ~ Mikołaj Filip ks. Radziwiłł

Drzewo genealogiczne - linia VEdytuj

Aleksander Paulin ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1760)
~ Cecylia Misiura
└─>Ignacy (*ok. 17901853)
  ~ Franciszka Wazgird
  ├─>Anna (†1873)
  │ ~ Marcin Korsak
  ├─>Augusta (*ok. 18201882)
  │ ~ Ignacy Korsak-Bobynicki
  ├─>Bogumiła (*ok. 1820)
  │ ~ Ludwik Oskierka
  ├─>Seweryn Serwacy (*ok. 1820)
  │ ~ Augusta Korsak
  ├─>Ferdynand
  ├─>Kornel
  ├─>Andrzej
  └─>Piotr (*1822)
   ~ Wincenta Korsak
   ├─>Franciszka (*ok. 1850)
   ├─>Maria (*ok. 1850)
   ├─>Kazimierz (*ok. 1850)
   └─>Władysław (*ok. 1850)

Drzewo genealogiczne - linia VIEdytuj

Franciszek Ksawery ŚWIATOPEŁK-MIRSKI (*ok. 1760)
~ Katarzyna Badowska
└─>Tomasz Bogumił (*17881868)
  ~ Marianna Nostitz-Jackowska
  ├─>Dymitr (*18241899) {"potwierdził" tytuł książęcy rodu w 1861 r.}
  │ ~ Zofia Orbeliani
  │ └─>Piotr (*18571914)
  │   ~ Katarzyna hr. Bobrińska
  │   └─>Dymitr (*18901939)
  └─>Mikołaj (*18331898)
   ~[1] Wiera księżniczka gruzińska z dynastii Bagratydów
   ~[2] Kleopatra Chynkow
   ├─>Michał(*18701938)
   ├─>Jan (*18721922)
   │ ~[1] Nadia Engelhardt
   │ ├─>Bazyli (*19051974)
   │ │ ~[1] Maria Luiza Hayes
   │ │ ~[2] Lydia de Peucker
   │ │ ├─>Irena (*1931)
   │ │ │ ~[1] Manfred de Conta
   │ │ │ ~[2] Eckard Futwangler
   │ │ ~[3] Agata Gockel
   │ ├─>Tatiana (*1907)
   │ │ ~[1] Mikołaj Maksymow
   │ │ ~[2] Jerzy Iwanow
   │ ~[2] Barbara Rudnow
   ├─>Dymitr (*18741950)
   │ ~[1] Maria de Bellegarde
   │ ├─>Aleksander (*1899)
   │ │ ~ Katarzyna Gabriela hr. Bnińska
   │ │ └─>Andrzej Ingwar (*1940)
   │ ├─>Mikołaj (*1902)
   │ ├─>Michał (*1904)
   │ │ ~ Maria Chreptowicz-Biteniew
   │ │ └─>Maria (*1950)
   │ │   ~ Charles A. Haile
   │ ├─>Włodzimierz Karol (*1907)
   │ │ ~[1] Renee Grosse
   │ │ ├─>Michał Jerzy (*1934)
   │ │ ├─>Teresa Maria (*1938)
   │ │ │ ~ Maurice Laroche
   │ │ ├─>Jan Ludwik (*1946)
   │ │ └─>Bernadeta Klara (*1948)
   │ │   ~ Jan Claude Lacrouts
   │ ~[2] Krystyna Radziejowska
   │ ├─>Katarzyna (*1922)
   │ │ ~[1] Platon Agallianos
   │ │ ~[2] Georgios Raymondos
   │ ├─>Piotr (*1923)
   │ │ ~ Anastazja Olga Mirska (*1935)
   │ ~[3] Karolina Skopowska
   │ ~[4] Maria Andras Septelice
   ├─>Włodzimierz (*18751906)
   │ ~ Maria Gudim-Lewkowicz
   │ ├─>Mikołaj (*1899)
   │ │ ~[1] Zofia von Strandman
   │ │ ├─>Zofia (*1924)
   │ │ │ ~ Charles W. Matthey
   │ │ ├─>Włodzimierz (*1928)
   │ │ │ ~ Eleonora Frances Shields
   │ │ │ └─>Filip (*1957)
   │ │ ~[2] Vilma Kaupe
   │ └─>Andrzej (*19021946)
   │   ~ Stanisława Regina Siewruk
   │   ├─>Jerzy Michał (*1932)
   │   │ ~ Anna Maria Marais
   │   │ ├─>Andrzej (*1955)
   │   │ └─>Zofia (*1960)
   │   └─>Jan (*1934)
   │    ~ Adelaide Keen McKenzie
   │    ├─>Mikołaj (*1969)
   │    └─>Aleksander (*1971)
   └─>Symeon (*18851917)
     ~ Ludmiła Leliawska
     └─>Symeon (*1910)
      ~[1] Nadia Mirska
      ├─>Anastazja Olga (*1935)
      │ ~ Piotr Mirski (*1923)
      ├─>Irena Jadwiga (*1935)
      │ ~ Michał Taratuchin
      └─>Maria (*1946)

PrzypisyEdytuj

 1. a b J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
 2. Witold Biernacki: Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648-1649. Zabrze: 2006, s. 312.
 3. a b Wacław Szczygielski: Tomasz Mirski (Światopełk-Mirski). T. XXI. 1976, seria: Polski Słownik Biograficzny.