Moc

praca wykonana w jednostce czasu przez układ fizyczny
(Przekierowano z Moc (fizyka))

Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór[1]:

gdzie:

– moc,
– praca,
– czas.

Wzór ten jest prawdziwy, gdy praca wykonywana jest w tym samym tempie (nie zmienia się w czasie). W przeciwnym wypadku powyższy wzór będzie określał moc średnią. Aby obliczyć moc chwilową, należy skorzystać z innego wzoru:

Moc mechaniczną można także obliczyć ze wzoru:

gdzie:

– moc,
– siła działająca na ciało (np. siła ciągu),
– prędkość ciała.

Moc może być również definiowana jako prędkość emisji energii (na przykład dla źródła światła, anteny, głośnika). Wzór na moc (przy stałym tempie emisji) przybiera wówczas postać:

gdzie jest energią emitowaną w czasie

Specyficzne zagadnienie mocy fizycznej w odniesieniu do człowieka i zwierząt omówione jest w haśle: silnik żywy.

W elektryczności Edytuj

Moc urządzeń elektrycznych wyraża się iloczynem natężenia przepływającego przez nie prądu   i napięcia elektrycznego   do którego urządzenie jest włączone

 

Jednostka mocy Edytuj

Jednostką mocy w układzie SI jest wat (W). Moc jest równa 1 wat, jeśli praca 1 dżula wykonywana jest w czasie 1 sekundy

 

Często używane wielokrotności:

1 mW = 0,001 W
1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 000 W

Pozaukładowe jednostki mocy:

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. moc, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-14].