Nadleśnictwo Krzeszowice

Nadleśnictwo Krzeszowice – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa RDLP w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie.

Nadleśnictwo Krzeszowice
Ilustracja
Rzeka Chechło na granicy Nadleśnictw Chrzanów i Krzeszowice
Siedziba Leśna 13, 32-080 Zabierzów
Reg. dyr. Lasów Państwowych RDLP Kraków
Obszar 94,37 km²
Liczba obrębów 2
Liczba leśnictw 6
Obręby
Alwernia
Krzeszowice
Leśnictwa
Alwernia
Brodła
Dubie
Czerna
Kopce
Tenczynek
Strona www nadleśnictwa
Tablica informacyjna Nadleśnictwa Krzeszowice w Puszczy Dulowskiej.
Leśniczówka i Staw Rzeczki w Tenczynku.
Leśniczówka Kopce we Frywałdzie.
Leśniczówka Czerna (dawniej gajówka Za Białką) w Puszczy Dulowskiej.
Leśniczówka w Czernej.

OpisEdytuj

Lasy Nadleśnictwa Krzeszowice położone są na terenie województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim i chrzanowskiego, obejmujących gminy: Zabierzów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Wielka Wieś, Liszki, Czernichów, Alwernia. Składa się z dwóch obrębów: Alwernia i Krzeszowice o łącznej powierzchni 9 437 ha (powierzchnia leśna 9 348 ha). Zasięg terytorialny wynosi 67 tysięcy ha i stanowi około 5% powierzchni całkowitej RDLP Kraków. Powierzchnia lasów niepaństwowych nadzorowanych wynosi 2 141ha. Nadzór zlecony przez Starostów powiatu Chrzanów i Kraków. Siedziba Nadleśnictwa Krzeszowice znajduje się w Zabierzowie przy ul. Leśnej 13.

Występują tu obok siebie elementy przyrody różnych obszarów, m.in. gatunki i zbiorowiska górskie i ciepłolubne, biocenozy skrajnie suchych skał i podmokłe łąki oraz bagienne lasy, siedliska skrajnie ubogie i niezwykle bogate. Teren ten ma sobie tylko właściwe elementy przyrody. Nigdzie w Polsce nie spotykamy tak bogatego krajobrazu o charakterze krasowym: pojedyncze skały, skaliste wzgórza, doliny wąwozy, jary, wywierzyska oraz jaskinie. Największa z nich Jaskinia Wierzchowska jest udostępniona do zwiedzania. Żyje tu również bardzo bogata i różnorodna ekologicznie flora i fauna charakteryzująca się posiadaniem gatunków endemicznych, reliktowych, zagęszczeniem granic zasięgowych, obfitością roślin i zwierząt rzadkich w kraju. W związku z tym aż 8 % powierzchni objęte jest ochrona rezerwatową. Są to rezerwaty głównie typu leśno-krajobrazowego: Dolina Mnikowska, Dolina Racławki, Skała Kmity, Dolina Eliaszówki, Dolina Szklarki, Dolina Rudna, Wąwóz Bolechowicki.

Dominującym gatunkiem panującym jest sosna (5434,26 ha; 59,7%). Drugim pod względem udziału gatunkiem panującym jest buk (2134,17 ha; 25,7%), kolejnym jest dąb.

HistoriaEdytuj

Przed II wojną światową tereny leśne wchodziły w skład dużych własności prywatnych i zakonnych. W 1945r utworzono z tych lasów dwa Nadleśnictwa: Alwernia i Krzeszowice. W roku 1973 po reorganizacji weszły one jako obręby w skład Nadleśnictwa Chrzanów. Nadleśnictwo Krzeszowice powstało 1 stycznia 1976 jako wyłączone dwa obręby z Nadleśnictwa Chrzanów.

TurystykaEdytuj

Przez tereny leśne przebiega około 300 km szlaków turystycznych pieszych, blisko 150 km tras rowerowych połączonych z siecią miejskich ścieżek rowerowych w Krakowie, Krzeszowicach i dalej w stronę Trzebini i Śląska.

AdministracjaEdytuj

 • Obręb Leśny Alwernia:
  • Leśnictwo Alwernia - 1754 ha Lasów Państwowych i 314 ha Lasów Niepaństwowych
  • Leśnictwo i Gospodarstwo Szkółkarskie Brodła - 1299 ha Lasów Państwowych i 355 ha Lasów Niepaństwowych
 • Obręb Leśny Krzeszowice:
  • Leśnictwo Dubie - 1515 ha Lasów Państwowych i 691 ha Lasów Niepaństwowych
  • Leśnictwo Czerna, siedziba: Za Białką - 1623 ha Lasów Państwowych i 473 ha Lasów Niepaństwowych
  • Leśnictwo Tenczynek, siedziba: Kopce - 1733 ha Lasów Państwowych i 70 ha Lasów Niepaństwowych
  • Leśnictwo Kopce - 1532 ha Lasów Państwowych i 238 ha Lasów Niepaństwowych