Akademia Katolicka w Warszawie

Akademia Katolicka w Warszawie (AKW), do 2020 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie[1]wyższa szkoła teologiczna erygowana 3 maja 1988 roku przez Stolicę Apostolską. AKW tworzą dwie Sekcje posiadające odrębną osobowość prawną:

  • Sekcja św. Jana Chrzciciela „Collegium Joanneum” (ul. Dewajtis 3, Warszawa),
  • Sekcja św. Andrzeja Boboli „Collegium Bobolanum” (ul. Rakowiecka 61, Warszawa).
Akademia Katolicka w Warszawie (AKW)
The Catholic Academy of Warsaw
ilustracja
Typ uczelnia kościelna
Patron św. Jan Chrzciciel
św. Andrzej Bobola
Państwo  Polska
Adres ul. Dewajtis 3
ul. Rakowiecka 61
Warszawa
Rektor ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Strona internetowa

Na mocy uzgodnień władz kościelnych i państwowych Wydział jest kościelną szkołą wyższą i posiada osobowość prawną oraz uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem.

WładzeEdytuj

  • Wielki Kanclerz: ks. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
  • Rektor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – kierownik Sekcji św. Jana Chrzciciela „Collegium Joanneum”
  • Prorektor: ks. prof. AKW dr hab. Piotr Aszyk – kierownik Sekcji św. Andrzeja Boboli „Collegium Bobolanum”

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Akademii Katolickiej w Warszawie.

Historia Collegium BobolanumEdytuj

Collegium Bobolanum to jezuicka uczelnia wyższa. W statutach stwierdza się, że Collegium Bobolanum „posiada historyczne powiązania z Akademią Połocką założoną przez zakon Towarzystwa Jezusowego i rząd rosyjski w 1812 roku”.

W czasach współczesnych, Collegium Bobolanum pierwotnie działało w Lublinie (1922/1926–1939/1951), a w Warszawie od 1951 roku – obecnie w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wydział Teologiczny do Lublina został przeniesiony w całości w 1926 roku z Krakowa. Posiadał wtedy po 2 katedry teologii fundamentalnej (apologetyki), teologii dogmatycznej oraz Pisma św., po 1 katedrze teologii moralnej i pastoralnej, katedrę prawa kanonicznego i katedrę historii Kościoła i archeologii chrześcijańskiej. Profesorami byli jezuici, studentami mogli być też duchowni, nie jezuici.

Wydział miał prawa nadawania stopni naukowych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 II 1922 i 8 XI 1929. Ze strony kościelnej posiadał zatwierdzenie Rzymskiej Kongregacji Studiów Uniwersyteckich z 8 IX 1932

Studiowali tam przed II wojną światową oprócz Polaków Jugosłowianie, Czesi, Niemcy, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Litwini i Łotysze.

Studia w Collegium BobolanumEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Akademii Katolickiej w Warszawie.

Uczelnia prowadzi studia licencjackie na kierunku politologii oraz studia jednolite magisterskie na kierunku teologii, a także podyplomowe studium duchowości, jak również podyplomowe studia zarządzania instytucjami bezpieczeństwa.

PolitologiaEdytuj

W ramach politologii Collegium Bobolanum oferuje specjalności: administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne

TeologiaEdytuj

W ramach teologii Collegium Bobolanum oferuje specjalności: teologia ogólna, teologia katechetyczna oraz religie abrahamiczne.

Podyplomowe studia dla nauczycieli etykiEdytuj

Studia skierowane dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia licencjacko-doktoranckie z teologiiEdytuj

Razem z sekcją św. Jana Chrzciciela, Collegium Bobolanum prowadzi dwuletnie, niestacjonarne studia licencjackie (licencjat kanoniczny) oraz roczne studia doktoranckie z teologii. Studia prowadzone są w zakresie specjalności: dogmatycznej, pastoralnej oraz duchowości.

Otwarte Studium AkademickieEdytuj

To propozycja uczęszczania na jeden lub kilka wybranych wykładów z teologii, duchowości, egzegezy czy politologii. Możliwy jest także udział w kursach podstawowych języków starożytnych: łaciny, greki i hebrajskiego

Szkoła Liderów Collegium BobolanumEdytuj

Szkoła Liderów Collegium Bobolanum prowadzi kursy trenerskie, których celem jest rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i przywódczych, kształtowanie efektywnych metod pracy z ludźmi, zwłaszcza z grupą/zespołem oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń i wystąpień publicznych.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych trenerów, psychologów oraz praktyków biznesu.

Studium Generale EuropaEdytuj

Razem z Instytutem Politologii UKSW oraz Fundacją Konrada Adenauera – Konrad Adenauer Stiftung, Collegium Bobolanum organizuje mające kilka razy w roku konferencje i debaty na temat najważniejszych kwestii społecznych, politycznych, ekonomicznych i religijnych we współczesnym świecie.

Biblioteka BobolanumEdytuj

Collegium Bobolanum posiada unikalną bibliotekę, mającą obecnie 310 000 woluminów druków zwartych i 110 000 woluminów czasopism. W zbiorach biblioteki czytelnicy mają dostęp do 550 aktualnych tytułów czasopism zagranicznych i polskich. Zbiory obejmują nie tylko tematykę teologiczno-filozoficzną, ale także pozycje z zakresu nauk historycznych, humanistycznych i społecznych. Rocznie przybywa do biblioteki około 8000 woluminów książek i czasopism.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Historia. W: Akademia Katolicka w Warszawie [on-line]. akademiakatolicka.pl. [dostęp 2020-12-06].

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995 Opracował Ludwik Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996

Linki zewnętrzneEdytuj