Parki w Świdnicy

Świdnica jest miastem obfitującym w zieleń miejską. Historyczne śródmieście jest otoczone ładnie urządzonymi parkami, pełnymi ciekawych gatunków drzew i krzewów. Kilka takich enklaw zieleni znajduje się także poza obrębem centrum miasta. Parki miejskie są miejscem spotkań, wypoczynku i rekreacji Świdniczan. W mieście istnieje 8 parków miejskich[1], których oferty uzupełniają liczne skwery miejskie, zadrzewienia, oraz klomby.

Park CentralnyEdytuj

Park Centralny położony jest w obrębie ulic: Pionierów, Śląska, Lipowa oraz Plac Ludowy. Park ten znajduje się na południe od ścisłego centrum miasta pomiędzy dzielnicami Kraszowice i Osiedlem Słowiańskim. Park ten zajmuje powierzchnię 9 ha[potrzebny przypis]. Na terenie tego parku znajduje się hala sportowa z 1916 roku, która wybudowana została na miejscu poprzedniej wybudowanej tutaj w 1876 roku[potrzebny przypis]. Przez obszar parku Centralnego przepływa Witoszówka która tworzy tutaj dwa urocze zbiorniki wodne. Znajdują się też tutaj żelbetonowy most który wybudowany został w 1911 roku oraz pomnik kowala Wielanda z 1922 roku. Most posiada długość 26 m. Spośród licznej roślinności występującej w parku na uwagę zasługują lipy drobnolistne, białe akacje, klony zwyczajne, buki, brzozy, cisy, wierzby białe, kasztanowce czerwone, topole włoskie, jawory, graby pospolite[potrzebny przypis].

Park UłanówEdytuj

Park Ułanów położony jest w obrębie ulic Gdyńskiej, Łukasińskiego, Krętej i Parkowej. Park znajdujący się w północnej części miasta pomiędzy dzielnicami centrum i Zawiszów zajmuje powierzchnię 2,6 ha[potrzebny przypis]. W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się Fabryka Aparatury Pomiarowej „Pafal” S.A. Teren ten jest mało urozmaicony zarówno pod względem ukształtowania terenu jak i pod względem występującej tutaj roślinności. Na terenie parku możemy spotkać dęby szypułkowe, klony zwyczajne, jesiony, wiązy górskie, klony polne, czy kasztanowce zwyczajne[potrzebny przypis].

Park ŁukasińskiegoEdytuj

Park ten leży bezpośrednio przy al. Łukasińskiego, w dzielnicy Zawiszów. Po drugiej stronie alei Łukasińskiego znajduje się świdnicki cmentarz komunalny. Teren parku niegdyś był również cmentarzem[potrzebny przypis].

Park MłodzieżowyEdytuj

Park Młodzieżowy położony jest w obrębie ulic Armii Krajowej, Tenisowa Droga, Spacerowa i Kolejowa. Położony jest na terenie Osiedla Zwierzynieckiego. Posiada on kształt przypominający trójkąt o powierzchni 7,7 ha[potrzebny przypis]. Jest on w pełni zagospodarowany, istnieją tutaj alejki, ławki. Znajduje się tutaj dużo obniżeń i wzniesień przez co park jest dosyć urozmaicony pod względem ukształtowania terenu. W pobliżu ul. Wałbrzyskiej niegdyś znajdował się cmentarz garnizonowy pochodzący z czasów I wojny światowej. W Parku znajdowała się także altana z latarnią stojąca na solidnym kamiennym cokole. W roku 2005 została ona zamknięta, z powodu zagrożenia zawaleniem. Teraz teren jej jest ogrodzony solidnym płotem i przygotowany do rozbiórki.Park jest także urozmaicony florystycznie. Występują tutaj takie gatunki roślin jak: Daglezja zielona, Dąb szypułkowy, Świerk kłujący, Sosna czarna, Jodła grecka, Miłorząb japoński, Lipa drobnolistna czy Akacja biała[potrzebny przypis].

Park PionierówEdytuj

Park Pionierów leży w obrębie ulic Pionierów, Romualda Traugutta i Sprzymierzeńców. Teren ten o powierzchni 4 ha ma kształt zbliżony do trójkąta[potrzebny przypis]. W parku są liczne ścieżki, ławki, alejki, znajduje się też tutaj budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Na terenie parku znajduje się boisko sportowe oraz plac zabaw. Wśród licznej roślinności występującej na tym terenie na uwagę zasługują buki zwyczajne, lipy krymskie, lipy srebrzyste, głogi jednoszyjnkowe oraz platany klonolistne[potrzebny przypis].

Park SaperówEdytuj

Park Saperów leży w obrębie ulicy Wrocławskiej, wzdłuż jej biegu, od ulicy 1 Maja do ulicy Saperów. Teren ten o powierzchni 2,2 ha pokryty jest dosyć zróżnicowaną roślinnością. Występują tutaj białe akacje, klony, jawory, wiązy górskie, jesiony zwyczajne, dęby szypułkowe, platany koliste[potrzebny przypis].

Park im. Gen. SikorskiegoEdytuj

Park ten położony jest w obrębie ulic Wałowa, Sikorskiego, Letnia. Wschodnia część parku opiera się o nasyp kolejowy linii Jaworzyna Śląska-Świdnica Miasto. Teren ten o powierzchni 8,3 ha jest urozmaicony jeśli chodzi o ukształtowanie terenu[potrzebny przypis]. Znajdują się tutaj liczne wzniesienia i obniżenia terenu. Na terenie parku umiejscowiony jest plac zabaw, boisko sportowe, amfiteatr oraz unikatowe pomniki Manfreda von Richthoffena[potrzebny przypis]. Niedaleko ulicy Wałowej znajdują się pozostałości pomnika ku czci poległych w czasie I wojny światowej oraz resztki dawnej fontanny parkowej. Wśród licznie porastającej roślinności na uwagę zasługują graby pospolite, brzozy brodawkowe, sosny czarne, lipy szerokolistne i drobnolistne oraz topole włoskie[potrzebny przypis].

Park StrzelnicaEdytuj

Park ten jest jednym z najmłodszych parków miejskich. Mieści się w dzielnicy Zawiszów, w pobliżu ulicy Strzegomskiej za hipermarketem Tesco. Park ten od wschodu graniczy z linią kolejową Jaworzyna ŚląskaŚwidnica Miasto, nie jest zagospodarowany[2].

PrzypisyEdytuj