Piotr Cichoracki

polski historyk

Piotr Wacław Cichoracki (ur. 1975[1]) – polski historyk, specjalizujący się w historii Polski XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim[2].

Piotr Wacław Cichoracki
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1975
Doktor habilitowny nauk humanistycznych
Specjalność: historia Polski XIX-XX w.
Alma Mater Uniwersytet Wrocławski
Doktorat 2003 – nauki historyczne
Uniwersytet Wrocławski
Habilitacja 2010 – nauki historyczne
Uniwersytet Wrocławski
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Wrocławski
Zakład Historii Polski i Powszechnej od XIX i XX
Stanowisko adiunkt
Okres zatrudn. od 2003

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w 1975. Kolejno ukończył szkołę podstawową oraz średnią w 1994. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął studia dzienne na kierunku historia na Uniwersytecie Wrocławskim, zakończone w 1999 roku uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Potem kontynuował dalsze kształcenie w ramach studiów doktoranckich na macierzystej uczelni[3]. W 2003 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Legenda marszałka Józefa Piłsudskiego. Kreacje, treści, funkcjonowanie w latach 1918-1939, której promotorem był prof. Krzysztof Kawalec. Na napisanie tej pracy uzyskał grant z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji[4]. Następnie został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej od XIX i XX wieku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego[3]. W 2010 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia Polski XIX i XX wieku, na podstawie rozprawy zatytułowanej Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957)[5].

Dorobek naukowyEdytuj

Zainteresowania naukowe Piotra Cichorackiego koncentrują się wokół problematyki związanej z historią najnowszą, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski 1 połowy XX wieku[3]. Do jego najważniejszych publikacji należą[1]:

  • Z nami jest On. Kult Marszałka Piłsudskiego w wojsku w latach 1926-1939, Wrocław 2001.
  • Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005.
  • Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku, Łomianki 2007.
  • Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884-1957), Warszawa 2009.
  • Stołpce – Łowcza – Leśna 1924. II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych województwach północno-wschodnich, Łomianki 2012

PrzypisyEdytuj

  1. a b Katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie [on-line] [dostęp: 16.01.2014]
  2. Dr hab. Piotr Wacław Cichoracki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2014-01-16].
  3. a b c Sylwetka Piotra Cichorackiego na stronie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego [on-line] [dostęp: 16.01.2014]
  4. Legenda marszałka Józefa Piłsudskiego. Kreacje, treści, funkcjonowanie w latach 1918-1939 w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2014-01-16].
  5. Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884 - 1957) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2014-01-16].