Poezja (czasopismo)

polski miesięcznik poświęcony poezji, wychodzący w latach 1965–1990

Poezja – polski miesięcznik poświęcony poezji, wychodzący w latach 1965–1990.

Poezja
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Warszawskie Wydawnictwo Prasowe RSW

Tematyka

poezja

Pierwszy numer

1965

Ostatni numer

1990

Redaktor naczelny

Marek Wawrzkiewicz

Czasopismo powstało w Warszawie w 1965 roku. Kolejnymi redaktorami naczelnymi byli: Jan Zygmunt Jakubowski (lata 1965–1972), Bohdan Drozdowski (1972–1987) oraz Marek Wawrzkiewicz (1987–1990). Od 1969 roku miesięcznik nagradzał najlepsze debiuty poetyckie w formie książkowej. Liczne numery miały formę monografii. Pierwszy numer wydany został w grudniu 1965 roku[1]. Ostatni numer ukazał się w 1990 roku[2].

Przypisy edytuj

  1. Poezja. fbc.pionier.net.pl. [dostęp 2023-06-18]. (pol.).
  2. „Poezja”, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-06-18].