Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego „Polmo”zjednoczenie przemysłu z siedzibą w Warszawie przy ul. Stalingradzkiej 23, funkcjonujące w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952–1982) i zajmujące się obrotem częściami zamiennymi do samochodów produkcji krajowej, motocykli i motorowerów[1]. Na jego bazie powstało Zrzeszenie Producentów Samochodów Polmo.

Organem zarządzania branżą przed powołaniem zjednoczenia był Centralny Zarząd Przemysłu Motoryzacyjnego.

W skład Polmo wchodziły następujące zakłady i instytucje:

Przypisy edytuj

  1. Zarządzenie nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą według – stanu na dzień 30 czerwca 1974 r. (M.P. z 1974 r. nr 37, poz. 213).