Polskie Towarzystwo Anatomiczne

polskie stowarzyszenie naukowe

Polskie Towarzystwo Anatomiczne (PTA) – powstałe w 1923 roku stowarzyszenie naukowe zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo naukami morfologicznymi.

Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Prezes

Marek Grzybiak

Nr KRS

0000031451

Data rejestracji

2001

brak współrzędnych

Historia edytuj

Stowarzyszenie początkowo nazywało się Towarzystwem Anatomicznym Warszawskim. Inicjatorami jego powstania byli między innymi: Edward Loth, Jan Tur, Mieczysław Konopacki i Leon Kryński. W 1926 roku odbył się w Warszawie pierwszy zjazd stowarzyszenia, wówczas przyjęto jego nową nazwę – Polskie Towarzystwo Anatomiczno-Zoologiczne. Pierwszym prezesem został Henryk Ferdynand Hoyer. Od 1929 roku towarzystwo wydawało własne pismo „Folia Morphologica”. W roku 1935, podczas IV zjazdu, po odłączeniu się od stowarzyszenia zoologów, powstało Polskie Towarzystwo Anatomiczne. Po II wojnie światowej powstało wiele regionalnych oddziałów PTA. W 1954 roku, podczas IX zjazdu, od stowarzyszenia odłączyli się antropolodzy, którzy utworzyli własne towarzystwo naukowe. Podobnie w 1961 roku z PTA wyodrębniło się Towarzystwo Histochemiczne[1]. W 2017 roku, w Katowicach odbył się ostatni jak dotychczas, XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego[2].

Statut edytuj

Obecna treść statutu PTA została uchwalona 28 czerwca 1999 roku w Łodzi. Główne cele statutowe stowarzyszenia to:

 • informowanie o postępach wiedzy w zakresie nauk morfologicznych
 • promowanie działalności naukowej w dziedzinie morfologii i nauk pokrewnych
 • współpraca z innymi polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi[3]

Struktura edytuj

Władze Polskiego Towarzystwa Anatomicznego stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna, ogólne zebrania członków oddziału, zarządy sekcji i oddziałów, komisje rewizyjne oddziałów[3]. Na czele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego stoi prezes, od 2015 roku funkcję tę pełni Marek Grzybiak. W skład Zarządu Głównego wchodzą też dwaj wiceprezesi, członkowie, zastępcy członków oraz skarbnik i sekretarz. W ramach PTA utworzony został też Zespół do spraw specjalizacji z anatomii. W stowarzyszeniu działają ponadto sekcje tematyczne:

 • Sekcja Anatomii Klinicznej
 • Sekcja Neuroanatomii
 • Sekcja Anatomii Rozwojowej
 • Sekcja Mikroskopii Elektronowej
 • Sekcja Anatomii Porównawczej
 • Sekcja Anatomii Weterynaryjnej
 • Sekcja Dydaktyki Anatomicznej na Wydziałach Lekarskich
 • Sekcja Dydaktyki Histologicznej
 • Sekcja Dydaktyki Anatomicznej na Wydziałach Weterynaryjnych
 • Sekcja do Spraw Współpracy z Anatomicznymi Towarzystwami Międzynarodowymi
 • Komisja Mianownictwa Anatomicznego[1][4].

Polskie Towarzystwo Anatomiczne oddziały w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie.[5]

Czasopisma edytuj

Polskie Towarzystwo Anatomiczne wydaje dwa czasopisma: Folia Morphologica i Postępy biologii komórki[6][7].

Przypisy edytuj

 1. a b Historia PTA. pta.info.pl. [dostęp 2020-11-15].
 2. Aktualności PTA. pta.info.pl. [dostęp 2020-11-15].
 3. a b Statut PTA. pta.info.pl. [dostęp 2020-11-15].
 4. Zarząd Główny PTA. pta.info.pl. [dostęp 2020-11-15].
 5. Oddziały. pta.info.pl. [dostęp 2016-12-24].
 6. Folia Morphologica. pta.info.pl. [dostęp 2020-11-15].
 7. Postępy biologii komórki. pta.info.pl. [dostęp 2020-11-15].

Linki zewnętrzne edytuj