Pomost Krakowski (512.33) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, we wschodniej części Bramy Krakowskiej. Graniczy od zachodu i północy z Obniżeniem Cholerzyńskim, od północnego wschodu z Płaskowyżem Proszowickim, od wschodu z Niziną Nadwiślańską a od południa z Rowem Skawińskim[1].

Pomost Krakowski
Mapa regionu
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Podkarpacie Północne

Makroregion

Brama Krakowska

Mezoregion

Pomost Krakowski

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. małopolskie

Region jest systemem wzgórz zbudowanym z wapieni jurajskich (m.in. Wawel, Wzgórza Tynieckie, Pychowice, Sowiniec czy Krzemionki). W poprzek Pomostu Krakowskiego przepływa Wisła. W zachodniej części regionu znajdują się niewielkie pozostałości obszarów leśnychBielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy[1]. Utworzono tutaj kilka rezerwatów przyrodniczych i geologicznych: Panieńskie Skały, Skałki Przegorzalskie, Bielańskie Skałki, Bonarka, Kajasówka[2].

Pomost Krakowski leży prawie w całości w granicach Krakowa. Jego wschodnia część została antropogenicznie przekształcona i stanowi obecnie duże zagrożenie dla środowiska (odpady komunalne Krakowa i zanieczyszczenia z Huty Sendzimira).

Przypisy edytuj

  1. a b Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2015-04-01].