Rów Skawiński (512.31) – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, w południowej części Bramy Krakowskiej. Graniczy od północy z Obniżeniem Cholerzyńskim i Pomostem Krakowskim, od wschodu z Niziną Nadwiślańską od południa z Pogórzem Wielickim a od zachodu z Doliną Górnej Wisły[1].

Rów Skawiński
Mapa regionu
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Podkarpacie Północne

Makroregion

Brama Krakowska

Mezoregion

Rów Skawiński

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. małopolskie

Region jest rowem tektonicznym obejmującym wąską dolinę Wisły, wypełnionym osadami morskimi miocenu. Ma szerokość około 2 km, długość około 22 km, jest płaski, występują w nim tylko pojedyncze skałki wapienne. Na północnej stronie brak wyraźnej granicy, Rów Skawiński płynnie przechodzi tutaj w wysoczyznę Obniżenia Cholerzyńskiego. Jest to region bezleśny, zabudowany, częściowo porośnięty łąkami[1].

Rów Skawiński ciągnie się od Spytkowic na zachodzie do Skawiny na wschodzie – głównego miasta regionu. Dla umożliwienia transportu wodnego ze Śląska do Krakowa wykonano w Rowie Skawińskim Kanał Łączański[1].

Przypisy edytuj

  1. a b c Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.