Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) – pierwszy w Polsce park technologiczny, utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu[1]. Istnieje w miejscu wyburzonego naramowickiego zbiornika gazu.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Ilustracja
Budynek A Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Państwo

 Polska

Miejscowość

Poznań

Adres

ul. Rubież 46

Ukończenie budowy

1995

Położenie na mapie Poznania
Mapa konturowa Poznania, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „PPNT”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „PPNT”
Położenie na mapie województwa wielkopolskiego
Mapa konturowa województwa wielkopolskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „PPNT”
Ziemia52°27′17,87″N 16°57′13,69″E/52,454964 16,953803
Strona internetowa

GenezaEdytuj

Inicjatorem utworzenia Parku był prof. dr hab. Bogdan Marciniec, były rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Do 2015 roku sprawował funkcję prezesa Zarządu Fundacji UAM oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie stanowiska te zajmuje prof. UAM dr hab. Jacek Guliński.

ProfilEdytuj

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oferowane są usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, akustyki i informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. PPNT wspiera również relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz zapewnia przedsiębiorcom wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe i pomoc w pozyskiwaniu środków na innowacyjny rozwój.

MisjaEdytuj

Misją PPNT[2] jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT wykorzystuje możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania.

CeleEdytuj

 • Aktywizowanie działań inkubacyjnych oraz tworzenie, wsparcie i promocja innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Realizacja badań nad nowymi technologiami oraz ulepszanie istniejących.
 • Transfer nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.
 • Wyznaczanie strategicznych kierunków innowacyjnego rozwoju Wielkopolski.

Usługi PPNTEdytuj

 • Usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych.
 • Dostęp do laboratoriów.
 • Wsparcie relacji sektora nauki i gospodarki: finansowanie, doradztwo, szkolenia, inkubacja firm.
 • Usługi promocyjne.
 • Infrastruktura techniczna o wysokim standardzie.
 • Usługi dodatkowe (np. sale konferencyjne, monitoring i ochrona).

LokatorzyEdytuj

W PPNT ulokowanych jest ponad 50 instytucji (przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia), działających w różnych branżach. Obok firm z branży informatycznej, telekomunikacyjnej czy chemicznej w PPNT funkcjonują przedsiębiorstwa szkoleniowe, doradcze oraz oferujące inne typy usług[3].

Działy Poznańskiego Parku Naukowo-TechnologicznegoEdytuj

 
Budynek „B” PPNT – Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych (CZTChem)

Inkubator TechnologicznyEdytuj

Inkubator Technologiczny powstał w 2006 roku, jego celem jest wspomaganie rozwoju nowo utworzonych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Inkubator Technologiczny jest miejscem, które powstało, aby wspierać funkcjonowanie nowo powstałych, innowacyjnych firm.

Oferta Inkubatora skierowana jest do:

 • Założycieli nowych przedsiębiorstw, którzy poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej.
 • Przedsiębiorstw innowacyjnych, znajdujących się w fazie wzrostu, którzy poszukują pomocy doradczej.
 • Przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji i oczekujących dostępu do potencjału badawczego środowiska akademickiego Wielkopolski.
 • Przedsiębiorstw wywodzących się ze środowiska akademickiego: zakładanych przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych, którzy poprzez prowadzenie działalności gospodarczej komercjalizują dorobek naukowy.

Centrum Zaawansowanych Technologii ChemicznychEdytuj

Prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie chemii, współpracuje z przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy oraz zajmuje się działalnością usługową na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poznańskie Laboratorium RadiowęgloweEdytuj

Wykonuje pomiary 14C nowoczesną techniką akceleratorową (AMS). Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych niż ok. 50 tys. lat. Odbiorcami datowania są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, historii sztuki, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki itp.

Centrum Wspierania InnowacjiEdytuj

CWI realizuje swoją działalność poprzez:

 1. Promocję i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej
 2. Wspieranie uczestnictwa sektora B+R oraz przedsiębiorstw w Programach Ramowych UE
 3. Wspieranie procesu transferu technologii ze sfery badawczo-rozwojowej do sfery małych i średnich przedsiębiorstw
 4. Promocję szeroko rozumianej innowacyjności, przeprowadzanie badań, analiz i ekspertyz w tym zakresie

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UEEdytuj

Prowadzi działalność informacyjną, której celem jest przekazywanie naukowcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) informacji o możliwościach oraz korzyściach udziału w Programach Ramowych. Misją RPK jest zwiększenie uczestnictwa Polski (w szczególności uczestników z regionu Wielkopolski i ziemi lubuskiej) w 7. Programie Ramowym Badań, Rozwoju i Wdrożeń Wspólnot Europejskich.

Dział Transferu TechnologiiEdytuj

Zespół świadczy zintegrowane usługi wspierające działalność gospodarczą i innowacje. Do najczęściej realizowanych usług należą:

 • Indywidualne konsultacje.
 • Kojarzenie partnerów do współpracy.
 • Audyt technologiczny.
 • Opinie o innowacyjności technologii.
 • Organizacja branżowych imprez o charakterze informacyjnym i warsztatowym.

Zespół Badań i AnalizEdytuj

Zespół świadczy usługi eksperckie w zakresie:

 • Wyznaczania strategicznych kierunków innowacyjnego rozwoju regionu.
 • Monitoringu i ewaluacji wdrażania strategii innowacyjnych.
 • Doradztwa w zakresie tworzenia i zarządzania parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznymi.
 • Opracowywania programów i realizacji szkoleń związanych z innowacjami, a w szczególności dotyczących tworzenia, wdrażania oraz ewaluacji regionalnych strategii innowacji.

Laboratorium Technologii Mowy i JęzykaEdytuj

Prowadzi działalność związaną głównie z pracami badawczymi z zakresu analizy, przetwarzania, rozpoznawania mowy oraz mówców, ukierunkowaną na ewentualne aplikacje w technice, medycynie oraz lingwistyce.

Centrum Gospodarki Odpadami – Waste ParkEdytuj

Prowadzi prace badawcze w zakresie gospodarowania odpadów. Centrum analiz przestrzennych i społeczno-ekonomicznych, jego misją jest transfer nowoczesnej metodologii badań do sfery praktyki gospodarczej, a zarazem czerpanie z doświadczeń podmiotów gospodarczych i administracyjnych dla doskonalenia koncepcji teoretycznych.

Centrum ArcheologiczneEdytuj

Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego, narażanego na bezpowrotne zniszczenie realizacją różnego rodzaju projektów zagospodarowania przestrzennego. Zapewnia w nim kompleksową i profesjonalną pomoc oraz współpracę w dopełnieniu zapisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków.

Poznańskie Laboratorium IzotopoweEdytuj

Jest specjalistycznym laboratorium, które wykonuje pomiary stosunków izotopowych strontu, rubidu, ołowiu, uranu, toru, neodymu, samaru, żelaza, wapnia oraz boru w ciałach stałych i cieczach.

Centrum Analityki i Diagnostyki MedycznejEdytuj

Zajmuje się analityką i diagnostyką medyczną korzystając z najnowszych osiągnięć naukowych w tych dziedzinach. Centrum koncentruje się na diagnostyce: serca, słuchu i wzroku.

Zespół Inkubatorów Wysokich TechnologiiEdytuj

 
Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT (w budowie)

Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii[4] to nowy obiekt w PPNT o powierzchni użytkowej 4500 m². Jest to nowoczesny kompleks laboratoryjno-biurowy składający się m.in. z laboratoriów chemicznych, biotechnologicznych, informatycznych, serwerowni, hali technologicznej o wysokości 6m i laboratorium mikrobiologicznego. Został stworzony z myślą o dostarczeniu usług badawczych, internetowych i serwerowych oraz przede wszystkim przestrzeni laboratoryjnej firmom, przedsiębiorcom i start-upom, które chcą się rozwijać i udoskonalać swoje produkty i usługi w oparciu o prowadzone tu prace badawcze i z wykorzystaniem laboratoriów i zaplecza aparaturowego Zespołu Inkubatorów.

DataCenterEdytuj

 • Serwerownia to 120 m² przestrzeni, która mieści 6 rzędów po 10 szaf serwerowych o wymiarach podstawy 600 × 1200 mm i wysokości 47U. O jej bezpieczeństwie przesądza zabudowa komór serwerowych na obszarze stabilnym sejsmicznie, a także gruby ognioodporny mur, brak okien i lokalizacja powyżej terenu zalewowego. DataCenter PPNT korzysta z prądu pozyskanego z energii słonecznej wyprodukowanego w Laboratorium Fotowoltaicznym PPNT.

Przedszkole „Parkowe Skrzaty”Edytuj

 
Przedszkole ‘Parkowe Skrzaty’ Fundacji UAM na terenie PPNT
 
Jedna z imprez adresowanych do dzieci organizowanych na terenie Parku

Na terenie PPNT znajduje się również przedszkole „Parkowe Skrzaty” Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla dzieci pracowników Parku i Fundacji[5].

Laboratorium WyobraźniEdytuj

Pierwsze w Wielkopolsce centrum nauki[6].

Jego oferta adresowana jest dla dzieci i młodzieży. W ramach wystawy oferowane są 2 trasy:

 • czerwona, w skład której wchodzą:
  • Wystawa interaktywna składająca się z 3 części:
   • 1) odwiedzający samodzielnie poznają zjawiska z różnych dziedzin naukowych takich jak: hydrostatyka i hydrodynamika, ciśnienie, elektryczność, magnetyzm
   • 2) dwa stanowiska multimedialne: z biologii i fizyki
   • 3) „ciemnia”, która pozwala na obserwację zjawisk z dziedziny optyki
  • Eksperymentarium, w którym prowadzone są tematyczne zajęcia laboratoryjne
  • Planetarium – przestrzeń, która umożliwia poznawanie zjawisk astronomicznych
 • zielona, w skład której wchodzą:
  • Interaktywna wystawa czasowa
  • Drugie eksperymentarium
  • Kącik łamigłówek[7]

Bilety są płatne, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja przez internet.

PrzypisyEdytuj

 1. PARK TECHNOLOGICZNY [Technology Park]. W: Krzysztof B. Matusiak: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011, s. 186–190. ISBN 978-83-7633-164-5. (pol.).
 2. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM | PPNT Poznań – Aktualności. www.ppnt.poznan.pl. [dostęp 2015-07-07].
 3. Lokatorzy, [w:] ppnt.poznan.pl [online] [dostęp 2018-02-25].
 4. http://www.zespol-inkubatorow.pl/.
 5. http://przedszkole.ppnt.poznan.pl/.
 6. Laboratorium Wyobraźni – Laboratorium Wyobraźni, wyobraznia.ppnt.poznan.pl [dostęp 2017-03-23] (pol.).
 7. OFERTA – Laboratorium Wyobraźni, wyobraznia.ppnt.poznan.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).