Otwórz menu główne
Premier Republiki Bułgarii
Министър-председател на Република България
proporzec Premiera Bułgarii
proporzec Premiera Bułgarii
Obecny
Obecny Premier Republiki Bułgarii
Stanowisko
Państwo  Bułgaria
Data utworzenia 17 lipca 1879
Pierwszy Todor Burmow
Obecny Bojko Borisow
Obecny od 4 maja 2017
Bułgaria
Godło Bułgarii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Bułgarii

Spis treści

Księstwo Bułgarii (1878-1908)Edytuj

Osoba Kadencja Partia polityczna Rząd
# Imię i nazwisko Portret Od Do
Przewodniczący Rady Ministrów
1879 – 1908
1 Todor Burmow
(1834–1906)
  17 lipca 1879 6 grudnia 1879 Partia Konserwatywna Rząd Burmowa
2 Biskup Klemens
(1841–1906)
  6 grudnia 1879 7 kwietnia 1880 Partia Konserwatywna I Rząd Metropolity Klemensa
3 Dragan Cankow
(1828–1911)
  7 kwietnia 1880 10 grudnia 1880 Partia Liberalna I Rząd Cankowa
4 Petko Karawełow
(1843–1903)
  10 grudnia 1880 9 maja 1881 Partia Liberalna I Rząd Karawełowa
5 Johan Casimir Ehrnrooth
(1833–1913)
  9 maja 1881 13 lipca 1881 wojskowy Rząd Ehrnrootha
wakat (13 lipca 1881 – 5 lipca 1882)
6 Leonid Sobolew
(1844–1913)
  5 lipca 1882 19 września 1883 wojskowy Rząd Sobolewa
(3) Dragan Cankow
(1828–1911)
  19 września 1883 12 stycznia 1884 Partia Liberalna II Rząd Cankowa
12 stycznia 1884 11 lipca 1884 III Rząd Cankowa
(4) Petko Karawełow
(1843–1903)
  11 lipca 1884 21 sierpnia 1886 Partia Liberalna II Rząd Karawełowa
(2) Metropolita Klemens
(1841–1906)
  21 sierpnia 1886 24 sierpnia 1886 Partia Konserwatywna II Rząd Metropolity Klemensa
(4) Petko Karawełow
(1843–1903)
  24 sierpnia 1886 28 sierpnia 1886 Partia Liberalna III Rząd Karawełowa
7 Wasił Radosławow
(1854–1929)
  28 sierpnia 1886 10 lipca 1887 Partia Liberalna I Rząd Radosławowa
8 Konstantin Stoilow
(1853–1901)
  10 lipca 1887 1 września 1887 Partia Konserwatywna I Rząd Stoiłowa
9 Stefan Stambołow
(1854–1895)
  1 września 1887 31 maja 1894 Partia Narodowo-Liberalna Rząd Stambołowa
(8) Konstantin Stoiłow
(1853–1901)
  31 maja 1894 21 grudnia 1894 Partia Narodowa II Rząd Stoiłowa
21 grudnia 1894 30 stycznia 1899 III Rząd Stoiłowa
10 Dimitar Grekow
(1847–1901)
  30 stycznia 1899 13 października 1899 Bezpartyjny Rząd Grekowa
11 Todor Iwanczew
(1858–1906)
  13 października 1899 10 grudnia 1900 Bezpartyjny I Rząd Iwanczewa
10 grudnia 1900 22 stycznia 1901 II Rząd Iwanczewa
12 Raczo Petrow
(1861–1942)
  22 stycznia 1901 5 marca 1901 Bezpartyjny I Rząd Petrowa
(4) Petko Karawełow
(1843–1903)
  5 marca 1901 4 stycznia 1902 Partia Demokratyczna IV Rząd Karawełowa
13 Stojan Danew
(1858–1949)
  4 stycznia 1902 15 listopada 1902 Partia Postępowo-Liberalna I Rząd Danewa
15 listopada 1902 31 marca 1903 II Rząd Danewa
31 marca 1903 19 maja 1903 III Rząd Danewa
(12) Raczo Petrow
(1861–1942)
  19 maja 1903 5 listopada 1906 Bezpartyjny II Rząd Petrowa
14 Dimitar Petkow
(1858–1907)
  5 listopada 1906 11 marca 1907 Partia Narodowo-Liberalna Rząd Petkowa
15 Dimityr Stanczow
(1863–1940)
  12 marca 1907 16 marca 1907 Bezpartyjny Rząd Stanczowa
16 Petyr Gudew
(1863–1932)
  16 marca 1907 29 stycznia 1908 Partia Narodowo-Liberalna Rząd Gudewa
17 Aleksandyr Malinow
(1867–1938)
  29 stycznia 1908 5 października 1908 Partia Demokratyczna I Rząd Malinowa

Carstwo Bułgarii (1908-1946)Edytuj

Osoba Kadencja Partia polityczna Rząd
# Imię i nazwisko Portret Od Do
Przewodniczący Rady Ministrów
1908 – 1946
17 Aleksandyr Malinow
(1867–1938)
  5 października 1908 18 września 1910 Partia Demokratyczna I Rząd Malinowa
18 września 1910 29 marca 1911 II Rząd Malinowa
18 Iwan Geszow
(1849–1924)
  29 marca 1911 14 czerwca 1913 Partia Narodowa Rząd Geszowa
(13) Stojan Danew
(1858–1949)
  14 czerwca 1913 17 lipca 1913 Partia Postępowo-Liberalna II Rząd Danewa
(7) Wasił Radosławow
(1854–1929)
  17 lipca 1913 5 stycznia 1914 Partia Liberalna (radosławiści) II Rząd Radosławowa
5 stycznia 1914 21 czerwca 1918 III Rząd Radosławowa
(17) Aleksandyr Malinow
(1867–1938)
  21 czerwca 1918 17 października 1918 Partia Demokratyczna III Rząd Malinowa
17 października 1918 28 listopada 1918 IV Rząd Malinowa
19 Teodor Teodorow
(1859–1924)
  28 listopada 1918 7 maja 1919 Partia Narodowa I Rząd Teodorowa
7 maja 1919 6 października 1919 II Rząd Teodorowa
20 Aleksandyr Stambolijski
(1879–1923)
  6 października 1919 9 czerwca 1923 Bułgarski Ludowy Związek Chłopski Rząd Stambolijskiego
21 Aleksandyr Cankow
(1879–1959)
  9 czerwca 1923 22 września 1923 Porozumienie Demokratyczne I Rząd Aleksandyra Cankowa
22 września 1923 4 stycznia 1926 II Rząd Aleksandyra Cankowa
22 Andrej Liapczew
(1866–1933)
  4 stycznia 1926 12 września 1928 Porozumienie Demokratyczne I Rząd Liapczewa
12 września 1928 15 maja 1930 II Rząd Liapczewa
15 maja 1930 29 czerwca 1931 III Rząd Liapczewa
(17) Aleksandyr Malinow
(1867–1938)
  29 czerwca 1931 12 października 1931 Partia Demokratyczna V Rząd Malinowa
23 Nikoła Muszanow
(1872–1951)
  12 października 1931 7 września 1932 Partia Demokratyczna I Rząd Muszanowa
7 września 1932 31 grudnia 1932 II Rząd Muszanowa
31 grudnia 1932 19 maja 1934 III Rząd Muszanowa
24 Kimon Georgiew
(1882–1969)
  19 maja 1934 22 stycznia 1935 Bezpartyjny I Rząd Georgiewa
25 Penczo Złatew
(1881–1948)
  22 stycznia 1935 21 kwietnia 1935 wojskowy Rząd Złatewa
26 Andrej Toszew
(1867–1944)
  21 kwietnia 1935 23 listopada 1935 Bezpartyjny Rząd Toszewa
27 Georgi Kjoseiwanow
(1884–1960)
  23 listopada 1935 4 lipca 1936 Bezpartyjny I Rząd Kjoseiwanowa
4 lipca 1940 14 listopada 1938 II Rząd Kjoseiwanowa
14 listopada 1938 23 października 1939 III Rząd Kjoseiwanowa
23 października 1939 16 lutego 1940 IV Rząd Kjoseiwanowa
28 Bogdan Fiłow
(1883–1945)
  16 lutego 1940 11 kwietnia 1942 Bezpartyjny I Rząd Fiłowa
11 kwietnia 1942 14 września 1943 II Rząd Fiłowa
Petyr Gabrowski
(1898–1945)
(tymczasowo, substytuty Bogdan Filow)
  9 września 1943 14 września 1943 Bezpartyjny
29 Dobri Bożiłow
(1884–1945)
  14 września 1943 1 czerwca 1944 Bezpartyjny Rząd Bożiłowa
30 Iwan Bagrianow
(1891–1945)
  1 czerwca 1944 2 września 1944 Bezpartyjny Rząd Bagrianowa
31 Konstantin Murawiew
(1893–1965)
  2 września 1944 9 września 1944 Bułgarski Ludowy Związek Chłopski Rząd Murawijewa
(24) Kimon Georgiew
(1882–1969)
  9 września 1944 31 marca 1946 Zweno II Rząd Georgiewa
31 marca 1946 23 listopada 1946 III Rząd Georgiewa

Ludowa Republika Bułgarii (1946-1990)Edytuj

Osoba Kadencja Partia polityczna Rząd
# Imię i nazwisko Portret Od Do
Przewodniczący Rady Ministrów
1946 – 1990
32 Georgi Dymitrow
(1882–1949)
  23 listopada 1946 11 grudnia 1947 Bułgarska Partia Komunistyczna I Rząd Dymitrowa
11 grudnia 1947 2 lipca 1949 II Rząd Dymitrowa
- Wasyl Kołarow
(1877–1950)
(tymczasowo)
  2 lipca 1949 20 lipca 1949
33 Wasyl Kołarow
(1877–1950)
  20 lipca 1949 23 stycznia 1950 Rząd Kołarowa
34 Wyłko Czerwenkow
(1900–1980)
  23 stycznia 1950 16 stycznia 1954 I Rząd Czerwenkowa
16 stycznia 1954 17 kwietnia 1956 II Rząd Czerwenkowa
35 Anton Jugow
(1904–1991)
17 kwietnia 1956 15 stycznia 1958 I Rząd Jugowa
15 stycznia 1958 17 marca 1962 II Rząd Jugowa
17 marca 1962 19 listopada 1962 III Rząd Jugowa
36 Todor Żiwkow
(1911–1998)
  19 listopada 1962 12 marca 1966 I Rząd Żiwkowa
12 marca 1966 8 lipca 1971 II Rząd Żiwkowa
37 Stanko Todorow
(1920–1996)
  8 lipca 1971 15 czerwca 1976 I Rząd Stanko Todorowa
17 czerwca 1976 16 czerwca 1981 II Rząd Stanko Todorowa
38 Grisza Filipow
(1919–1994)
16 czerwca 1981 21 marca 1986 Rząd Filipowa
39 Georgi Atanasow
(1933– )
21 marca 1986 19 czerwca 1986 I Rząd Atanasowa
19 czerwca 1986 3 lutego 1990 II Rząd Atanasowa
40 Andrej Łukanow
(1938–1996)
3 lutego 1990 19 września 1990 Bułgarska Partia Socjalistyczna I Rząd Łukanowa
19 września 1990 7 grudnia 1990 II Rząd Łukanowa

Republika Bułgarii (od 1990)Edytuj

Osoba Kadencja Partia polityczna Rząd
# Imię i nazwisko Portret Od Do
Premier
(od 1990)
41 Dimityr Popow
(1927–2015 )
7 grudnia 1990 8 listopada 1991 Bezpartyjny Rząd Popowa
42 Filip Dimitrow
(1955– )
  8 listopada 1991 30 grudnia 1992 Związek Sił Demokratycznych Rząd Filipa Dimitrowa
43 Luben Berow
(1925–2006)
30 grudnia 1992 17 października 1994 Bezpartyjny Rząd Berowa
- Reneta Indżowa
(1953– )
(tymczasowo)
17 października 1994 25 stycznia 1995 Bezpartyjna Rząd Indżowej
44 Żan Widenow
(1959– )
25 stycznia 1995 13 lutego 1997 Bułgarska Partia Socjalistyczna Rząd Widenowa
- Stefan Sofijanski
(1951– )
(tymczasowo)
13 lutego 1997 21 maja 1997 Związek Sił Demokratycznych Rząd Sofijanskiego
45 Iwan Kostow
(1949– )
  21 maja 1997 24 lipca 2001 Związek Sił Demokratycznych Rząd Kostowa
46 Symeon Sakskoburggotski
(1937– )
  24 lipca 2001 17 sierpnia 2005 Narodowy Ruch na rzecz Stabilności i Postępu Rząd Symeona Sakskoburggotskiego
47 Sergej Staniszew
(1966– )
  17 sierpnia 2005 27 lipca 2009 Bułgarska Partia Socjalistyczna Rząd Sergeja Staniszewa
48 Bojko Borisow
(1959– )
  27 lipca 2009 13 marca 2013 GERB I Rząd Borisowa
49 Marin Rajkow
(1960– )
tymczasowo
13 marca 2013 29 maja 2013 Bezpartyjny Rząd Rajkowa
50 Płamen Oreszarski
(1960– )
  29 maja 2013 6 sierpnia 2014 Bezpartyjny

wzniesiony przez Bułgarską Partię Socjalistyczną

Rząd Oreszarskiego
51 Georgi Bliznaszki
(1956– )
tymczasowo
  6 sierpnia 2014 7 listopada 2014 Bezpartyjny Rząd Bliznaszkiego
(48) Bojko Borisow
(1959– )
  7 listopada 2014 27 stycznia 2017 GERB II Rząd Borisowa
52 Ognjan Gerdżikow
(1946– )
tymczasowo
27 stycznia 2017 4 maja 2017 Bezpartyjny Rząd Gerdżikowa
(48) Bojko Borisow
(1959– )
  4 maja 2017 nadal GERB III Rząd Borisowa

BibliografiaEdytuj

  • Angeł Curakow: Enciklopedia prawitelstwata na Byłgaria. Sofia: 2005. ISBN 954-402-058-6. (bułg.)