Przestrzeń ortogonalna

przestrzeń liniowa z uogólnionym iloczynem skalarnyn

Przestrzeń ortogonalna – skończenie wymiarowa przestrzeń liniowa nad ciałem wraz z określonym symetrycznym funkcjonałem dwuliniowym

Funkcjonał nazywany jest uogólnionym iloczynem skalarnym w przestrzeni ortogonalnej

Przykład

edytuj

Funkcjonał dwuliniowy

 

który w bazie kanonicznej ma macierz

 

jest uogólnionym iloczynem skalarnym w przestrzeni   Funkcjonał ten można zapisać w jawnej postaci

 

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj