Równoważna liczba mieszkańców

Równoważna liczba mieszkańców, RLM – liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby[1].

W Polsce przyjęto ładunek BZT5 pochodzący od 1 mieszkańca równy 60 g O2/dobę[2].

RLM dla niektórych rodzajów przemysłu[3]
Działalność BOD RLM

[os/(jedn/dzień)]

Przemysł spożywczy
Puszkowanie (owoców/warzyw) 500
Przetwórstwo groszku 85–400
Przetwórstwo pomidorów 50–185
Przetwórstwo marchwi 160–390
Przetwórstwo ziemniaków 215–545
Przetwórstwo owoców cytrusowych 55
Przetwórstwo drobiu 70–1600
Przetwórstwo wołowiny 20–600
Przetwórstwo rybne 300–2300
Słodycze 40–150
Trzcina cukrowa 50
Nabiał (bez sera) 20–100
Nabiał (z serem) 100–800
Margaryna 500
Rzeźnictwo 10–100
Produkcja drożdży 21 000
Zamknięta hodowla zwierząt
Trzoda chlewna 35–100
Bydło mleczne (dojarnia) 1–2
Bydło domowe 65–150
Konie 65–150
Drób 15–20
Gorzelnictwo
Gorzelnia 4000
Napoje
Browarnictwo 150–350
Napoje bezalkoholowe 50–100
Wino 5
Włókiennictwo
Bawełna 2800
Wełna 5600
Sztuczny jedwab 550
Nylon 800
Poliester 3700
Pralnia wełny 2000–4500
Farbowanie 2000–3500
Wybielanie 250–350
Garbarstwo
Garbowanie skóry 1000–3500
Obuwnictwo 300
Przemysł celulozowo-papierniczy
Pulpa 600
Papier 100–300
Pulpa i papier połączone 1000–10 000
Przemysł chemiczny
Farby 20
Mydło 1000
Rafineria 1
PCW 200
Przemysł hutniczy
Odlewnictwo 12–30
Walcowanie 8–50

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska Dz.U. z 1999 r. nr 25, poz. 218.
  2. Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 ze zmianami).
  3. Marcos von Sperling, Carlos Augusto de Lemos Chernicharo: Biological wastewater treatment in warm climate regions, vol. 1. IWA Publishing, 2005, s. 72. ISBN 978-1-84339-002-2.Sprawdź autora:1.