Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły[1][2][3].

Ogłoszenie rady rodziców z Poznania

Przypisy

edytuj
  1. RadyRodziców.pl. [w:] Treść: jak założyć i prowadzić radę rodziców? jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną? co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców? jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata? [on-line]. Fundacja "Rodzice Szkole". [dostęp 2018-08-05].
  2. Kompetencje rady rodziców - wybór; Kompetencje określone w ustawie z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.). kuratorium.katowice.pl. [dostęp 2018-08-05].
  3. Publikacje – rodzice w szkole swoich dzieci (wybór). [w:] Spis publikacji [on-line]. rodziceszkole.edu.pl. [dostęp 2018-08-05].