Radar (czasopismo)

polskie czasopismo społeczno-kulturalne

Radarmiesięcznik[1], następnie tygodnik[2] społeczno-kulturalny wydawany w latach 1950[3]–1987 najpierw przez RSW „Prasa”, a potem RSW Prasa-Książka-Ruch.

Radar
Miesięcznik Pracy Twórczej
lub
Tygodnik Pracy Twórczej
Częstotliwość

pierwotnie miesięcznik, następnie tygodnik

Państwo

 Polska

Wydawca

RSW Prasa-Książka-Ruch

Tematyka

kultura

Pierwszy numer

1950

Ostatni numer

1987

Redaktor naczelny

Jerzy Klechta

W piśmie pracowali i publikowali m.in. Andrzej Dobrzański (redaktor naczelny od 1971)[3], Jerzy Klechta (od 1975 zastępca, następnie redaktor naczelny do 1987)[4], Zbigniew Chomicz, Piotr Adamczewski, Jonasz Kofta, Daniela Lewandowska, Piotr Sarzyński, Zdzisław Pietrasik, Krzysztof Pysiak, Marek Pieczara, Zbigniew Zbikowski, Marek Miller, Elżbieta Dzikowska, Maria Mamczur, Stefan Marody, Anna Bilska, Anna Hadrysiewicz, Adam Kowalski, Elżbieta Wężyk, Andrzej Kołodziejski[potrzebny przypis].

Z pismem współpracował Jerzy Górzański[potrzebny przypis].

W latach 1966–1968 Andrzej Kijowski publikował na łamach „Radaru” szkice nt. literatury romantycznej, które zostały przez autora zebrane i ukazały się w roku 1972 nakładem PIW-u pt. „Listopadowy Wieczór”[5] oraz portrety literackie przedrukowane po raz pierwszy w roku 2020 w antologii Dzieje literatury pozbawionej sankcji[6].

Przypisy edytuj

  1. Czasopismo Radar w bazie BWC 1958-1975. Biblioteka Narodowa. [dostęp 2014-04-15].
  2. Czasopismo Radar w bazie BWC 1985-1989. Biblioteka Narodowa. [dostęp 2014-04-15].
  3. a b Elżbieta Michałowska: Radar redivivus (wywiad z Andrzejem Dobrzyńskim). e-radar.pl, 2015. [dostęp 2017-05-16]. (pol. • niem. • ukr.).
  4. Gdzie są chłopcy z tamtych lat.... „Gazeta Wyborcza”, 1995-01-13. [dostęp 2017-05-16]. 
  5. Por. Andrzej Tadeusz Kijowski, Przewodnik bibliograficzny po twórczości Andrzeja Kijowskiego /w:/ Andrzej Kijowski „Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych pod red. Tomasza Burka, Warszawa 1991, s.229.
  6. Dzieje literatury literatury pozbawionej sankcji, t. I-II, antologia: wstęp, wybór i opracowanie oraz posłowie A.T. Kijowski; omówienie Marta Kwaśnicka, Instytut Literatury, Kraków 2020