Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa” (RSW „Prasa”) – przedsiębiorstwo utworzone uchwałą Sekretariatu KC PPR 25 kwietnia 1947 roku, działało na rynku wydawniczym do roku 1973. Wydawnictwo działało jako spółdzielnia z członkostwem osób prawnych i z udziałem większościowym PZPR. RSW „Prasa” w czasie swej działalności wydawała przeszło 50% wszystkich periodyków wychodzących w Polsce, w tym przeszło 90% wszystkich dzienników.

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”
Skrót

RSW „Prasa”

Status prawny

spółdzielnia

Data założenia

25 kwietnia 1947
20 listopada 1948[1]

Data zamknięcia

1 stycznia 1973

Majątek RSW „Prasa” powstał na bazie 14 wydawnictw i przedsiębiorstw z całego kraju oraz ze wszystkich drukarń będących wówczas w posiadaniu Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów PPR i ZWM.

W 1948 Zarząd Główny RSW „Prasa” utworzył Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK)[2].

10 maja 1947 powołano Radę Nadzorczą RSW „Prasa” w składzie:

Zastępcami członków Rady Nadzorczej zostali: Ignacy Loga-Sowiński, Jan Izydorczyk, Ryszard Strzelecki.

1 stycznia 1973 roku RSW „Prasa” przejęła majątek Centrali Zjednoczenia „Ruch” i przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu oraz działalność wydawniczą prowadzoną przez Spółdzielnię Wydawniczą „Książka i Wiedza” przekształcając się w „RSW Prasa-Książka-Ruch”.

Przypisy Edytuj

  1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, Spółdzielni Wydawniczej „Książka” i Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza” (M.P. z 1948 r. nr 79, poz. 696).
  2. Współczesne polskie księgarstwo: mały słownik encyklopedyczny. Radosław Cybulski (red.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, s. 96–97. ISBN 83-04-00676-6.

Linki zewnętrzne Edytuj