Ranunculo-Juncetum bulbosi

Zespół jaskra leżącego i situ drobnego (Ranunculo-Juncetum bulbosi) – syntakson słodkowodnych helofitów w randze w randze zespołu budowany głównie przez jaskier leżący i podwodną formę situ drobnego. Należy do klasy zespołów roślinności zmiennowodnej Littorelletea uniflorae.

Ranunculo-Juncetum bulbosi
Ilustracja
Jaskier leżący i brzeżyca jednokwiatowa, Jezioro Bobięcińskie Wielkie
Syntaksonomia
Klasa

Littorelletea uniflorae

Rząd

Littorelletalia uniflorae

Związek

Lobelion

Zespół

Ranunculo-Juncetum bulbosi

(Nordh. 1921) Oberd. 1957

CharakterystykaEdytuj

Zbiorowisko występujące w strefie ziemno-wodnej – litoralu płytkich, okresowo wysychających zbiorników oligotroficznych (np. spuszczanych stawów hodowlanych) i podmokłych misach deflacyjnych, czasem również na zboczach litoralu jezior eutroficznych. Podłoże piaszczyste o łagodnie nachylonych zboczach. Często w strefie przybrzeżnej jezior lobeliowych[1].

Charakterystyczna kombinacja gatunków[1]
ChAss. : sit drobny (Juncus bulbosus).
DAss. : wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris).
ChAll. : lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna).
ChCl. : sit drobny (Juncus bulbosus), brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora), elisma wodna (Luronium natans), wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum), rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius), jaskier leżący (Ranunculus reptans), jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium).
Występowanie
Zbiorowisko subatlantyckie. W Polsce głównie na zachodzie[1].

Zagrożenia i ochronaEdytuj

Zespół, wraz z zespołami podobnymi, na potrzeby ochrony obszarów Natura 2000 oznaczony jako podtyp siedliska przyrodniczego nr 3130 (brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nanojuncetea) – 3130-1 (roślinność mezotroficznych zbiorników wodnych należąca do związków Lobelion, Hydrocotylo-Baldenion i Eleocharition acicularis). Może podlegać też ochronie na siedliskach przyrodniczych 2190 – wilgotne zagłębienia międzywydmowe oraz 3110 – jeziora lobeliowe[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14439-5.
  2. Agnieszka Popiela: 3130 – Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nanojuncetea. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Jacek Herbich (red.). T. 2: Wody słodkie i torfowiska. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 37–47. ISBN 83-86564-43-1.