Tubylcze ludy Kanady

lista w projekcie Wikimedia
(Przekierowano z Rdzenne ludy Kanady)

Tubylcze ludy Kanady (lub Rdzenne ludy Kanady, ang. Aboriginal Peoples of Canada) – ludy tubylcze zamieszkujące terytorium Kanady. Według Konstytucji Kanady są to: Pierwsze Narody (Indianie), Inuici i Metysi.

Odsetek ludności o tożsamości rdzennej w poszczególnych prowincjach i terytoriach Kanady w 2011

Terminy „Eskimosi” i „Indianie” są współcześnie rzadko używane w Kanadzie, gdzie są przedmiotem kontrowersji i mogą być odebrane jako rasistowskie.

Według danych statystycznych z 2001 roku, w Kanadzie żyło ponad 900 tys. osób pochodzenia tubylczego (autochtonów), w tym 600 tys. Indian, 290 tys. Metysów i 45 tys. Inuitów, należących do ok. 630 uznanych formalnie przez władze ludów tubylczych.

Wśród autochtonów wyróżniono indiańskie grupy etniczne, które posiadają status prawny tzw. First Nations („Pierwszych Narodów” lub „Pierwotnych Narodów” Kanady), znaczny stopień autonomii oraz szczególne relacje z władzami państwa i poszczególnych prowincji.