Receptory serotoninowe

Receptory serotoninowe (określane często jako receptory 5-HT) – są to receptory umieszczone na błonie komórkowej neuronów i niektórych innych komórek m.in. mięśni gładkich. Receptory 5-HT pośredniczą w działaniu serotoniny, ich endogennego ligandu.

Struktura serotoniny

Do tej pory wyróżniono 7 rodzin tych receptorów, a w ich obrębie po kilka podtypów. Wszystkie z nich związane są z białkiem G, z wyjątkiem receptorów 5-HT3, należących do receptorów jonotropowych. Mechanizm działania substancji halucynogennych (LSD, DMT, meskalina) opiera się na działaniu agonistycznym na receptory serotoninowe, niektóre leki przeciwpsychotyczne są zaś ich antagonistami.

RodzinyEdytuj

Rodzina Typ Mechanizm Wpływ
5-HT1 (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1F) Związany z białkiem Gi/Go Obniżenie poziomu komórkowego cAMP Hamujacy
5-HT2 (5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C) Związany z białkiem Gq/G11 Podwyższenie komórkowego poziomu IP3 i DAG Pobudzający
5-HT3 Kanał jonowy dla Na+ i K+ Depolaryzacja błony komórkowej Pobudzający
5-HT4 Związany z białkiem Gs Podwyższenie poziomu komórkowego cAMP Pobudzający
5-HT5 (5-HT5A, 5-HT5B) Związany z białkiem Gi/Go[1] Obniżenie poziomu komórkowego cAMP Hamujący
5-HT6 Związany z białkiem Gs Podwyższenie poziomu komórkowego cAMP Pobudzający
5-HT7 Związany z białkiem Gs Podwyższenie poziomu komórkowego cAMP Pobudzający

PrzypisyEdytuj

  1. B.J. Francken, M. Jurzak, J.F. Vanhauwe, W.H. Luyten i inni. The human 5-ht5A receptor couples to Gi/Go proteins and inhibits adenylate cyclase in HEK 293 cells. „Eur J Pharmacol”. 361 (2-3), s. 299-309, 1998. PMID: 9865521.