Reluktancja, rezystancja magnetyczna, opór magnetyczny[1] obwodu magnetycznego – opór stawiany strumieniowi magnetycznemu na drodze przepływu[2].

Pojęcie reluktancji jest analogiczne do rezystancji w obwodach elektrycznych. Reluktancja jest skalarem. Całkowita reluktancja jest stosunkiem siły magnetomotorycznej w pasywnym obwodzie magnetycznym do całkowitego strumienia magnetycznego w tym obwodzie. Jednostką reluktancji w układzie SI jest henr−1. Z definicji może być wyrażona:

gdzie:

– reluktancja wyrażona w amperozwojach na weber (jest to jednostka równoważna zwojowi na henr),
– siła magnetomotoryczna wyrażana w amperozwojach,
– strumień magnetomotoryczny wyrażony w weberach.

Strumień magnetyczny zawsze tworzy zamkniętą pętlę w sposób opisany równaniami Maxwella, ale kształt pętli zależy od reluktancji materiałów. Strumień jest skoncentrowany wokół ścieżek o najmniejszej reluktancji.

Reluktancję jednorodnego obwodu magnetycznego można obliczyć wzorami[2]:

lub

gdzie:

– długość obwodu magnetycznego w metrach,
przenikalność magnetyczna próżni równa henra na metr,
– względna przenikalność magnetyczna materiału (bezwymiarowa),
– przenikalność magnetyczna materiału
przekrój poprzeczny obwodu magnetycznego w metrach kwadratowych.

Odwrotnością reluktacji nazywamy permeancją lub przewodnością magnetyczną[3].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. opór magnetyczny, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-11-25].
  2. a b Lekcja 5. Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie, [w:] Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek, Stanisław Osowski, Teoria obwodów, OWPW, 2013, ISBN 978-83-7207-577-2.
  3. S. Bolkowski, Teoria Obwodów Elektrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 514 - 516.