Retrospekcja

Retrospekcja – w utworze epickim przywołanie wcześniejszych wydarzeń przez bohatera bądź bohaterów.

Retrospekcja może przybrać postać wypowiedzi w mowie zależnej lub niezależnej. Odegrała ona ważną rolę w powieści psychologicznej, np. w dziełach Marcela Prousta i Marii Kuncewiczowej (np. w Cudzoziemce). Często stosowana jest, aby zwolnić tempo wydarzeń (powieść, wiersz), cofnąć się do przeszłości[styl do poprawy], przypomnieć wcześniejsze wydarzenia, tak aby czytelnik mógł sobie dokładniej wyobrazić i zrozumieć okoliczności następstw akcji. Odegrała ważną rolę m.in. w noweli Sienkiewicza Latarnik, powieści Dickensa Opowieść wigilijna oraz noweli Prusa Kamizelka.

Zabieg retrospekcji stosowany jest również często w kinematografii, zarówno w filmach fabularnych jak i w serialach telewizyjnych.

Retrospekcja jest również jedną z metod stosowanych w medycynie – badania retrospektywne pozwalają określić wartość danego parametru w przeszłości (na przykład oznaczenie hemoglobiny glikowanej pozwala oszacować poziom glikemii u pacjenta do 3 miesięcy wstecz).