Rozwiązanie Sejmu

Rozwiązanie Sejmuuchwała Sejmu i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub samodzielne postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dopuszczone przepisami tzw. Małej Konstytucji z 1992) przewidujące wygaśnięcie mandatów posłów i senatorów przed upływem konstytucyjnie określonej kadencji.

Z chwilą wejścia w życie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Sejm i Senat pozbawione zostawały uprawnień w zakresie działalności legislacyjno-kontrolnej, do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.

W czasie, gdy Sejm i Senat były rozwiązane, niemożliwe było odbywanie posiedzeń izb, uchwalanie uchwał i ustaw, jak również działanie komisji sejmowych i senackich. Ograniczone uprawnienia zachowywali tylko Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

Konstytucją z 1997 roku Sejm i Prezydent zostały pozbawione uprawnień do rozwiązania. Od tego czasu istnieje jedynie możliwość skrócenia kadencji Sejmu.

Po 1989 Sejm i Senat były rozwiązane w dniach od 31 maja do 19 września 1993.

Zobacz teżEdytuj