Sąd Apelacyjny w Lublinie

sąd w Polsce

Sąd Apelacyjny w Lublinie – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji mieszczący się przy ul. Obrońców Pokoju 1 w Lublinie.

Sąd Apelacyjny w Lublinie
Państwo

 Polska

Data założenia

1 października 1990

Dziedzina

Sądy powszechne

Prezes

(wakat)

Adres

ul. Obrońców Pokoju 1,
20-950 Lublin

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po prawej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Sąd Apelacyjny w Lublinie”
51°14′42,45″N 22°32′54,40″E/51,245124 22,548445
Strona internetowa

Status prawny

edytuj

Sąd apelacyjny jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wszystko zaczęło się od uchwalonej przez Sejm w 1990 roku Ustawy z dnia 13 lipca o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 1990 r. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 brzmi: „Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy powszechne”.

Zasady finansowania i rozliczania odbywają się według zasad określonych dla jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Obszar właściwości apelacji lubelskiej:

Struktury organizacyjne

edytuj

Sądy apelacyjne funkcjonują w strukturach sądów powszechnych, które rozstrzygają w drugiej instancji środki odwoławcze od orzeczeń okręgowych sądów, które wydawane są w pierwszej instancji.

Dotyczy to spraw z zakresu:

 • prawa cywilnego – również gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego przez Wydział I Cywilny,
 • prawa karnego – przez Wydział II Karny,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przez Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • sprawowanie nadzoru nad działaniem administracyjnym powszechnych sądów, działalnością notariuszy i organów notarialnego samorządu, działalnością komorników.

W Sądzie Apelacyjnym w Lublinie utworzono następujący wydziały[1]:

 • Wydział I Cywilny.
 • Wydział II Karny.
 • Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wydział IV Wizytacji.

Historia

edytuj

W 1916 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Lublinie, któremu podlegały sądy okręgowe w: Lublinie, Kielcach, Piotrkowie i Radomiu. 1 czerwca 1918 roku na terenie apelacji lubelskiej utworzoną sąd okręgowy w Zamościu. W 1950 roku na mocy ustawy zniesiono sądy apelacyjne, okręgowe i grodzkie, a wprowadzono sądy wojewódzkie i powiatowe. 1 stycznia 1951 roku apelacja lubelska została przemianowana na Sąd Wojewódzki w Lublinie. W 1975 roku powołano nowe sądy wojewódzkie i przemianowano sądy powiatowe na rejonowe.

1 października 1990 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Lublinie, który działał na obszarze województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego i zamojskiego. Na tym obszarze działały też sądy wojewódzkie w: Lublinie, Zamościu i Siedlcach, które w 1999 roku zostały przemianowane sądy okręgowe. W 2001 roku do apelacji lubelskiej przyłączono Sąd Okręgowy w Radomiu[2].

Prezesi Sądu Apelacyjnego:

 • 1918–1926: Ignacy Steliński
 • 1926–1929: Wincenty Młynarski
 • 1929–1939: Bolesław Sekutowicz
 • 1944–1946: Jan Prokopowicz
 • 1946–1948: Henryk Kurnatowski
 • 1948–1950: Marian Mazur
 • 1990–1994: Roman Ciechański
 • 1994–2002: Ryszard Żmigrodzki
 • 2002–2008: Kazimierz Postulski
 • 2008–2014: Marek Wolski
 • 2014–2020: Krzysztof Szewczak
 • 2020-2024: Jerzy Piotr Daniluk

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj