Polskie Stronnictwo Ludowe (1895–1913) – Inne języki