Stanisław Odrowąż ze Sprowy (zm. 1545)

(Przekierowano z Stanisław II Odrowąż)

Stanisław Odrowąż herbu Odrowąż (1509-1545) – wojewoda ruski w latach 1543-1545, wojewoda podolski w 1535 roku, wojewoda bełski w 1535 roku, kasztelan lwowski w latach 1533-1535, kasztelan biecki w 1533 roku, starosta generalny ruski od 1534 roku[1], starosta samborski w 1513 roku, starosta zamechski w 1540 roku[2].

Stanisław II Odrowąż
Ilustracja
Herb
Odrowąż
Rodzina

Odrowążowie herbu Odrowąż

Data urodzenia

1509

Data śmierci

1545

Ojciec

Jan Odrowąż

Matka

Anna Jarosławska-Tarnowska

Żona

1. Katarzyna Górka
2. Anna mazowiecka

Dzieci

z Anną mazowiecką:
Zofia ze Sprowy Odrowąż

Syn Jana Odrowąża, późniejszego wojewody ruskiego i Anny Jarosławskiej-Tarnowskiej herbu Leliwa.

Poseł na sejm piotrkowski 1533 roku z ziemi przemyskiej[3].

W lutym 1537 roku skazany wraz z żoną Anną przez sąd sejmowy za obrazę majestatu. W wyniku tego odebrano mu starostwo lwowskie, samborskie i Bar na Podolu.

Żenił się dwukrotnie:

Z drugą żoną miał córkę Zofię Odrowążównę, którą wydano za Jana Krzysztofa Tarnowskiego a następnie za kasztelana Jana Kostkę. Anna, córka Zofii i Jana Kostki, wyszła za mąż za kniazia Aleksandra Ostrogskiego[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy. Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 152.
  2. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 250.
  3. Rafał Jaworski, Posłowie ziemscy na sejm walny piotrkowski 1533 roku, w: Zapiski Historyczne tom LXXXIV, rok 2019, Zeszyt 2, s. 158.
  4. Marek Jerzy Minakowski, Dziedzice Mazowsza, Minakowski.pl, 8 sierpnia 2018 [dostęp 2019-01-28] (pol.).