Statek handlowy

Statek handlowystatek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do:

  • przewozu ładunku lub pasażerów,
  • rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania innych zasobów morza,
  • holowania,
  • ratownictwa morskiego,
  • wydobywania mienia zatopionego w morzu,
  • pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim wnętrza Ziemi[1].
Typowy współczesny statek handlowy do przewozu ładunku (masowiec)

Statki handlowe można podzielić na cztery podstawowe grupy, w zależności od przeznaczenia[2]:

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. Art. 3 §2
  2. Jerzy Puchalski, Henryk Uciński: Vademecum marynarza pokładowego. Gdynia: Trademar, 2004, s. 17, 18, 19. ISBN 83-915444-5-1.