Stefan Baley

polski psycholog

Stefan Baley (ur. 4 lutego 1885 w Borkach Wielkich, zm. 13 września 1952 w Warszawie) – polski psycholog, lekarz i pedagog pochodzenia ukraińskiego, uważany za przedstawiciela lwowsko-warszawskiej szkoły psychologicznej i twórcę polskiej psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej[1][2].

Stefan Baley
Ilustracja
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 4 lutego 1885
Borki Wielkie, Austro-Węgry
Data i miejsce śmierci 13 września 1952
Warszawa, Polska
profesor nauk medycznych
Specjalność: psychologia
Alma Mater Uniwersytet Lwowski
Profesura 1928
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Warszawski
Katedra Psychologii Wychowawczej
Okres zatrudn. 1928–1952
Uczelnia Centralny Instytut Wychowania Fizycznego / Akademia Wychowania Fizycznego
Zakład Psychologii Wychowawczej
Uczelnia Uniwersytet Łódzki
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Grób Stefana Baleya na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

ŻyciorysEdytuj

Oboje rodzice – Włodzimierz i Irena ze Szweykowskich – byli nauczycielami. Kształcił się w szkole powszechnej i gimnazjum w Tarnopolu (do 1903), następnie studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Lwowskim; wśród jego wykładowców był Kazimierz Twardowski. W roku 1911 obronił doktorat z psychologii na podstawie pracy O potrzebie rekonstrukcji pojęcia psychologicznej podstawy uczuć. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel matematyki w gimnazjach lwowskich, następnie uzupełniał studia z psychologii na uniwersytetach w Paryżu i Berlinie. W latach 1917–1923 studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1923 roku[1][2].

Do 1927 pracował w Szpitalu Powszechnym we Lwowie jako lekarz i asystent na Oddziale Chorób Nerwowych i Psychicznych. W 1928 przeniósł się do Warszawy. Mianowany w tym roku profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego (od 1934 profesor zwyczajny), kierował Katedrą Psychologii Wychowawczej (do końca życia; jego następczynią została prof. Maria Żebrowska). Stworzył na uczelni czołowy ośrodek dydaktyczny w zakresie psychologii wychowawczej, Koło Psychologów Szkolnych Uniwersytetu przekształcił w Związek Psychologów Praktyków. Psychologię wychowawczą wykładał także w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie (późniejsza Akademia Wychowania Fizycznego). Od 1936 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego, współpracował także z Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jego dyrektorką Marią Grzegorzewską. Zaangażował się w tajne nauczanie, przez pierwsze lata okupacji w Warszawie, potem w Częstochowie; pracował w tym okresie także jako lekarz w szpitalach pediatrycznych i psychiatrycznych. Po wojnie – obok dalszej pracy na UW i Instytucie Pedagogicznym ZNP[3] – wykładał w warszawskiej AWF (gdzie kierował Zakładem Psychologii Wychowawczej) oraz na Uniwersytecie Łódzkim. W 1947 pewien czas spędził na badaniach naukowych w USA.

W 1945 został członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a krótko przed śmiercią w 1952 członkiem tytularnym PAN. Był także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (kierował jego Oddziałem Warszawskim od 1946)[4] oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zajmował się redakcją „Polskiego Archiwum Psychologii” (1936–1948, do 1938 pod nazwą „Psychologia Wychowawcza”), współpracował z pismem „Przegląd Psychologiczny”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1951)[5].

Od 1928 był członkiem Stowarzyszenia Mieszkaniowego Spółdzielczego Profesorów UW, przed wojną mieszkał w nieistniejącym dziś budynku stowarzyszenia przy ul. Nowy Zjazd 5[3].

Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (Kwatera 133, Rząd 6, Miejsce 15)[6].

Praca naukowaEdytuj

W pracy naukowej zajmował się psychologią praktyczną. Wprowadził nowe metody eksperymentalne do psychologii, określił główne problemy z zakresu psychologicznych podstaw wychowania i nauczania. Prowadził badania z zakresu racjonalnej opieki nad dziećmi, analizował problemy psychologii wieku dojrzewania (porównał między innymi badania polskie i niemieckie). Po 1945 roku analizował wpływ wojny na psychikę dzieci, młodzieży i dorosłych[7]. Przeprowadził badania empiryczne (ankietowe) oraz obserwacje psychologiczne przeżyć religijnych młodzieży gimnazjalnej[8]. Był pionierem badań psychologicznych w sporcie i wychowaniu fizycznym w Polsce. Zajmował się także psychologią twórczości literackiej – analizował pod tym kątem utwory Szewczenki, Słowackiego, Wyspiańskiego i Żeromskiego.

Pamięć o Stefanie BaleyuEdytuj

Od 1969 jedna z ulic na terenie obecnej dzielnicy Ochota (Rakowiec) w Warszawie nosi jego imię[9].

Wybrane praceEdytuj

 • Zarys psychologii (1922)
 • Potrzeby psychologii pedagogicznej (1929)
 • Potrzeby rozwojowe psychotechniki (1930)
 • Psychologia wieku dojrzewania (1931)
 • Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka (1936)
 • Osobowość twórcza Żeromskiego (1936)
 • Psychologia wychowawcza w zarysie (1938)
 • Drogi samopoznania (1946)
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej (1959)

Ogłosił ponadto kilka tłumaczeń prac autorów zagranicznych (między innymi Jak rozpoznawać uzdolnienia uczniów E. Claparede'a, 1934; Higiena psychiczna wieku dziecięcego W. A. White'a, 1937; Uzdolnienia muzyczne B. Tiepłowa, 1952, z Zofią Lissą).

PrzypisyEdytuj

 1. a b Kosnarewicz 1992 ↓, s. 19.
 2. a b Szmyd 1996 ↓, s. 139.
 3. a b List Stefana Baleya w sprawie przydziału mieszkania, zachowany w dokumentach Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów UW, datowany na 17 marca 1948.
 4. Kosnarewicz 1992 ↓, s. 20.
 5. M.P. z 1951 r. nr 74, poz. 1007.
 6. Cmentarz Stare Powązki: STEFAN BALEY, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-03-10].
 7. Kosnarewicz 1992 ↓, s. 20–21.
 8. Szmyd 1996 ↓, s. 140.
 9. Uchwała nr 119 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie nadania nazw ulicom, „Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m.st. Warszawy”, Warszawa, dnia 20 czerwca 1969 r., nr 6, poz. 31, s. 2.

BibliografiaEdytuj

 • Biogramy uczonych polskich. Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A–J, Wrocław 1983.
 • Elwira Kosnarewicz: Baley Stefan. W: Słownik psychologów polskich. Elwira Kosnarewicz, Teresa Rzepa, Ryszard Stachowski (red.). Poznań: Instytut Psychologii UAM, 1992, s. 19–21. OCLC 834052536.
 • Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. ISBN 83-86841-54-0.