Tamilskie Tygrysy (Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, LTTE, tamil. தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், syng. දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි) − organizacja tamilska żądająca utworzenia w północnej części Sri Lanki niepodległego państwa tamilskiego Ilamu[1]. Powstała w 1976 roku i prowadziła działalność do końca wojny domowej na Sri Lance w 2009 roku. Jej przywódcą był Velupillai Prabhakaran.

Tamilskie Tygrysy
(Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu)
Ilustracja
Flaga używana przez Tamilskie Tygrysy
Data założenia

1976

Miejsce założenia

Kilinochchi, Tharmapuram, Sri Lanka

Lata aktywności

5 maja 1976 – 18 maja 2009

Terytorium

Sri Lanka

Pochodzenie etniczne

Tamilowie

Liczba członków

8-15 tys.

Działalność przestępcza

terroryzm, handel narkotykami

Wrogowie

rząd Sri Lanki, Syngalezi

Ważne osoby

Velupillai Prabhakaran

Rejon zamieszkany przez Tamilów

Historia i działalność edytuj

Po uzyskaniu niepodległości przez Cejlon w 1948 syngaleska większość, dominująca w rządzie, stopniowo ograniczała prawa i dyskryminowała mniejszość tamilską np. w 1956 uchwalono ustawę ustanawiającą język syngaleski jedynym językiem urzędowym Sri Lanki (tzw. Sinhala Only Act)[2][3]. Wskutek napięć między obiema grupami etnicznymi dochodziło wielokrotnie do krwawych pogromów Tamilów inspirowanych przez władze[4]. Do największych masakr doszło w 1956, 1958, 1961, 1974, 1977 i w 1983. 31 maja 1981 podpalono bibliotekę w Dżafnie przechowującą bezcenne zbiory kultury Tamilów[5]. W 1983 miały miejsce wydarzenia zwane „Czarnym Lipcem” podczas których w stolicy Sri LankiKolombo syngaleskie tłumy kierowane przez urzędników, polityków, żołnierzy, policjantów i mnichów buddyjskich zamordowały 1–3 tys. Tamilów[6][7]. Organizacja Tamilskich Tygrysów podjęła próbę realizacji postulatów niepodległościowych w drodze przemocy i mimo znacznej przewagi wojsk rządowych przejęła kontrolę nad częścią terytorium objętego roszczeniami. W 1987 w wojnie domowej doszło do interwencji zbrojnej wojsk Indii, które wycofały się w 1990[8]. W 1992 i 1993 walki między partyzantami tamilskimi a armią rządową nasiliły się. W konflikcie zginęło już ok. 64 tys. osób. W maju 1993 w zamachu bombowym zginął prezydent Sri Lanki Ranasinghe Premadasa[9]. Dokładna siła organizacji nie była znana. Szacuje się, że Tamilskie Tygrysy liczyły około 8-15 tys. dobrze uzbrojonych bojowników[10][11]. Kontrolowały północne i wschodnie wybrzeża Sri Lanki, a swoje akcje przeprowadzały na całej wyspie. Organizacja miała rozległe kontakty na całym świecie. Uzyskiwała fundusze od dużej tamilskiej diaspory w Ameryce Północnej, Azji i Europie[12]. Od połowy lat 80. służby bezpieczeństwa państw europejskich otrzymywały sygnały, że mieszkający na ich terenie Tamilowie zamieszani są w przemyt narkotyków. Pod koniec lat 80., po masowych aresztowaniach mężczyzn przez wojska rządowe, tamilscy partyzanci zaczęli wysyłać na front także dziewczęta - początkowo jako sanitariuszki lub pracownice biurowe, potem jako uzbrojone bojowniczki[13]. Pod koniec wojny domowej stanowiły one połowę Tamilskich Tygrysów. Były zgrupowane w dwóch pułkach piechoty, pułku przeciwlotniczym, medycznym, mechanicznym, politycznym i Czarnych Tygrysów - samobójców[14][15]. Organizacja wykorzystywała również dzieci do prowadzenia walki zbrojnej, często zmuszając je do tego przy użyciu siły[16][17]. 17 maja 2009 Tamilskie Tygrysy, pobite i zdziesiątkowane w wyniku ofensywy armii rządowej, ogłosiły złożenie broni[18].

Struktura edytuj

Struktura organizacyjna LTTE składała się z trzech rodzajów sił zbrojnych[19]:

Bilans działalności edytuj

Szacuje się, że organizacja w czasie wojny domowej przeprowadziła około 200 ataków terrorystycznych na cele cywilne, w których zginęło pomiędzy 3700 a 4100 osób[20].

Lista akcji zbrojnych przeprowadzonych przez Tamilskie Tygrysy[a][21]
Lp. Wydarzenie Data Miejsce Ofiary śmiertelne Źródła
1. Masakra na farmach Kent i Dollar 1984-11-30 30 listopada 1984(dts) Dystrykt Mullajttiwu 62 [22]
2. Masakra w Kokkilai 1984-12-01T00:00:00.001 1 grudnia 1984(dts) Kokkilai, Dystrykt Mullajttiwu 11 [23]
3. Masakra w Anuradhapurze 1985-05-14 14 maja 1985(dts) Anuradhapura 146 [24]
4. Katastrofa lotu Air Lanka 512 1986-05-03 3 maja 1986(dts) Port lotniczy Kolombo 21 [25][26]
5. Masakra Kanthan Karunai[b] 1987-03-30 30 marca 1987(dts) Dżafna 63 [27]
6. Atak na autobus w Aluth Oya 1987-04-17 17 kwietnia 1987(dts) Aluth Oya, Prowincja Północno-Środkowa 127 [28]
7. Atak na dworzec autobusowy w Kolombo 1987-04-21 21 kwietnia 1987(dts) Kolombo 113 [29]
8. Masakra mnichów w Aranthalawie 1987-07-02 2 lipca 1987(dts) Aranthalawa, Dystrykt Ampara 35 [30][31]
9. Pogrom Syngalezów w Prowincji Wschodniej 1987-09-29 29 września 1987(dts) - 1987-10-08 8 października 1987(dts) Prowincja Wschodnia 200+ [32]
10. Masakra w Mahakongaskada 1988-10-10 10 października 1988(dts) Mahakongaskada, niedaleko Medawachchiya, Dystrykt Anuradhapura 44 [33]
11. Masakra policjantów na Sri Lance w 1990 1990-06-11 11 czerwca 1990(dts) Prowincja Wschodnia 600-774 [34]
12. Masakra w Kurukkalmadam 1990-07-13 13 lipca 1990(dts) Kurukkalmadam, Prowincja Wschodnia 68-168 [35][36]
13. Masakra w meczecie w Kattankudach 1990-08-03 3 sierpnia 1990(dts) Kattankudy 147 [37][38]
14. Masakra w Eravurze 1990-11-11 11 listopada 1990(dts)-1990-11-12 12 listopada 1990(dts) Eravur 116-173 [39][40]
15. Masakra w Bogamuyaya 1991-01-23 23 stycznia 1991(dts) Bogamuyaya, Dystrykt Ampara 29 [41]
16. Zabójstwo Ranjana Wijeratne[c] 1991-03-02 2 marca 1991(dts) droga Havelock, Kolombo 19 [42][43]
17. Zabójstwo Rajiva Gandhiego 1991-05-21 21 maja 1991(dts) Sriperumbudur, Dystrykt Kanchipuram, Indie 15 [44][45]
18. Zamach bombowy na Połączone Dowództwo Operacyjne 1991-06-11 11 czerwca 1991(dts) Kolombo 60 [46]
19. Masakra w Palliyagodelli 1991-10-15 15 października 1991(dts) Palliyagodella, Dystrykt Polonnaruwa 109 [47]
20. Masakra w Alanchipothanie 1992-04-29 29 kwietnia 1992(dts) Alanchipothana, Dystrykt Polonnaruwa 69 [48]
21. Zabójstwo Ranasinghe Premadasa 1993-05-01T00:00:00.001 1 maja 1993(dts) Kolombo 11 [9][49]
22. Zabójstwo Gaminiego Dissanayake[d] i Ossiego Abeygunasekery 1994-10-24 24 października 1994(dts) Kolombo 52 [50][51]
23. Masakra w Kallarawie 1995-05-25 25 maja 1995(dts) Kallarawa, Dystrykt Trikunamalaja 42 [52]
24. Ataki w Prowincji Wschodniej w 1995r 1995-10-16 16 października 1995(dts) Prowincja Wschodnia 120 [53]
25. Zamach bombowy na Bank Centralny Sri Lanki 1996-01-31 31 stycznia 1996(dts) Kolombo 91 [54][55]
26. Bitwa o Mullajttiwu[e] 1996-07-18 18 lipca 1996(dts) Dystrykt Mullajttiwu 207 [56]
27. Atak na pociąg w Dehiwali 1996-07-24 24 lipca 1996(dts) Dehiwala - dzielnica Kolombo 64 [57]
28. Masakra w Erakkandy 1997-07-02 2 lipca 1997(dts) Erakkandy, Dystrykt Trikunamalaja 34 [58]
29. Zamach bombowy na World Trade Center w Kolombo 1997-10-15 15 października 1997(dts) Kolombo 15 [59]
30. Atak na Świątynię Zęba Buddy 1998-01-25 25 stycznia 1998(dts) Kandy 17 [60][61]
31. Katastrofa lotu Lionair 602 1998-09-28 28 września 1998(dts) wybrzeże Dystryktu Mannar, niedaleko Dżafny 55 [62]
32. Masakra w Gonagali 1999-09-18 18 września 1999(dts) Gonagala, Dystrykt Ampara 54 [63][64]
33. Zabójstwo Clementa Gunaratne[f] 2000-06-08 8 czerwca 2000(dts) Ratmalana, Dystrykt Kolombo 22 [65][66]
34. Masakra w Gomarankadawali 2006-04-23 23 kwietnia 2006(dts) Gomarankadawala, Dystrykt Trikunamalaja 6 [67]
35. Wybuch miny w Kebithigollewa[g] 2006-06-15 15 czerwca 2006(dts) Kebithigollewa, niedaleko Anuradhapury 66 [68][69]
36. Zamach w Digampathaha 2006-10-16 16 października 2006(dts) Digampathaha, niedaleko Dambuli 92-112 [70]
37. Ataki na autobusy w 2007[h] 2007-01-06 6 stycznia 2007(dts) Hikkaduwa, Dystrykt Galle 15 [71]
38. Atak na autobus w Buttali 2008-01-16 16 stycznia 2008(dts) Buttala, Dystrykt Monaragala 28 [72]
39. Zamach bombowy na stację kolejową Fort railway 2008-02-03 3 lutego 2008(dts) stacja kolejowa Fort railway, Kolombo 11 [73]
40. Atak na autobus w Piliyandali 2008-04-25 25 kwietnia 2008(dts) Piliyandala - dzielnica Kolombo 26 [74]
41. Atak na autobus w Moratuwie 2008-06-06 6 czerwca 2008(dts) Moratuwa 22 [75]
42. Zamach samobójczy w Kolombo w 2009[i] 2009-02-20 20 lutego 2009(dts) Port lotniczy Kolombo 2 [76]
43. Atak na meczet w Akuressie 2009-03-10 10 marca 2009(dts) Dystrykt Matara 14 [77][78]

Jako organizacja terrorystyczna edytuj

Tamilskie Tygrysy zostały uznane przez USA w 1997[79] oraz UE w 2006[80][81] i Wielką Brytanię w 2001[82], jak również rządy Indii oraz Kanady za organizację terrorystyczną.

Galeria edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. John Pike: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) - Federation of American Scientists. 2004-05-21. [dostęp 2023-06-20]. (ang.).
 2. Tasha Manoranjan, Meruba Sivaselvachandran: Sri Lanka’s State Responsibility for Historical and Recent Tamil Genocides. 2020-07-24. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).
 3. Official Language Act, No. 33 of 1956. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 4. Kumarathasan Rasingam: State-Sponsored Pogroms Against The Tamils In Sri Lanka And Need For A UN Supervised Referendum In Tamil Homeland. 2020-08-23. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 5. History in flames: remembering the burning of Jaffna Library. 2023-05-31. [dostęp 2023-06-20]. (ang.).
 6. The Tamil Genocide. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).
 7. Janice Anderson, Vivian Head, Leopold Hess, Anne Williams: Rzezie, masakry i zbrodnie wojenne: od starożytności do współczesności. Warszawa: Bellona, 2009, s. 257-258. ISBN 978-83-11-11464-7. (pol.).
 8. P.K. Balachandran: Invasion by Indian jets on June 4, 1987 enraged Sri Lankan army officers. The New Indian Express, 2016-09-07. [dostęp 2023-06-25]. (ang.).
 9. a b Molly Moore: Suicide bomber kills leader of Sri Lanka. 1993-05-02. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).
 10. Mapping Militant Organizations. “Liberation Tigers of Tamil Elam.”. Stanford University, 2018. [dostęp 2023-06-28]. (ang.).
 11. Praveen Abhayaratne: Liberation Tigers of Tamil Eelam. W: Richard F. Pilch, Raymond A. Zilinskas: Encyclopedia of Bioterrorism Defense. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005, s. ebd0077. DOI: 10.1002/0471686786.ebd0077. ISBN 978-0-471-68678-1. (ang.).
 12. Peter Chalk. The Tigers Abroad: How the LTTE Diaspora Supports the Conflict in Sri Lanka.. „Georgetown Journal of International Affairs”. 2 (9), s. 97-104, 2008. ISSN 1526-0054. (ang.). 
 13. Fazeeha Azmi, I Want My Wings Back to Fly in a New Sky: Stories of Female Ex-LTTE Combatants in Post-War Sri Lanka, Seema Shekhawat (red.), London: Palgrave Macmillan UK, 2015, s. 200–215, DOI10.1057/9781137516565_13, ISBN 978-1-349-56073-8 [dostęp 2023-06-19] (ang.).
 14. Jarosław Tomasiewicz: Terroryzm na tle przemocy politycznej: zarys encyklopedyczny. Katowice: Apis, 2000, s. 332-333. ISBN 978-83-907096-2-8. (pol.).
 15. V.G. Julie Rajan: Women Suicide Bombers (LTTE, Sri Lanka). W: Angela Wong, Maithree Wickramasinghe, Renee Hoogland, Nancy A. Naples: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. Singapore: John Wiley & Sons, 2016, s. 1-2. DOI: 10.1002/9781118663219.wbegss741. ISBN 978-1-4051-9694-9. (ang.).
 16. Child Soldiers in Armed Conflict. W: Mia Bloom: Armed Conflict Survey 2018. IISS (International Institute for Strategic Studies), s. 36-50. [dostęp 2023-06-25]. (ang.).
 17. Charani Patabendige: Victims and Perpetrators; Plight of the Child soldiers in the Eyes of Law. 2023-01-11. [dostęp 2023-06-27]. (ang.).
 18. Tygrysy poddały się. Koniec 26-letniej wojny domowej na Sri Lance. gazeta.pl, 2009-05-17. [dostęp 2023-06-18]. (pol.).
 19. Terrorist Organizations - The World Factbook. [dostęp 2023-06-19].
 20. Tharindi Udalagama: Group Violence Against the State: The Hindsight Story of the Thirty-Year War in Sri Lanka. W: James Hawdon: The causes and consequences of group violence: from bullies to terrorists. Lanham: Lexington Books, 2014, s. 98. ISBN 978-0-7391-8896-5. (ang.).
 21. War crimes of Tamil Tigers in Sri Lanka. (A brief introduction to Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE) and their Crimes against the Humanity and Democracy in Sri Lanka). [dostęp 2023-06-24]. (ang.).
 22. LTTE genocide at Kent and Dollar Farms. Daily News. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 23. Rajan Hoole: Mahaveli System L: The Weli Oya Project And The Declaration Of War Against Tamil Civilians. Colombo Telegraph, 2014-11-01. [dostęp 2023-06-27]. (ang.).
 24. Timeline of the Tamil conflict. BBC, 2000-09-04. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 25. 1986: Bomb kills 21 in Sri Lanka. BBC, 1986-05-03. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 26. Commercial Airline Bombing History. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 27. TN Gopalan: Colonel Kittu: The ruthless, long-forgotten LTTE fighter a Tamil movie wants to celebrate. The News Minute, 2016-07-17. [dostęp 2023-06-26]. (ang.).
 28. Tamils Kill 18 Near Site of Massacre. Los Angeles Times, 1987-04-20. [dostęp 2023-06-27]. (ang.).
 29. Car Bomb Kills Close to 150 at Crowded Sri Lanka Bus Depot : 200 Wounded in Colombo Attack During Rush-Hour. Los Angeles Times, 1987-04-21. [dostęp 2023-06-27]. (ang.).
 30. Arantalawa massacre - June 2nd 1987. LankaLibrary Forum, 2007-05-08. [dostęp 2023-06-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-15)]. (ang.).
 31. LTTE's gun culture continues. The Sunday Observer, 2007-06-03. [dostęp 2023-06-27]. (ang.).
 32. Barnett R. Rubin: Cycles of violence: human rights in Sri Lanka since the Indo-Sri Lanka agreement. Washington, DC: Asia Watch, 1987, s. 50-52. ISBN 978-0-938579-43-4. (ang.).
 33. LTTE The Terrorism Most Foul. 2010-12-30. [dostęp 2023-06-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-08-22)]. (ang.).
 34. The Saddest Day in Police History. Daily News, 2011-06-11. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 35. Refugee Appeal no. 74796. s. 15. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 36. Report no.7 The clash of ideologies and the continuing tragedy in the Batticaloa & Amparai districts. University of Jaffna, 1991-05-08. s. 30-31. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 37. Report no.7 The clash of ideologies and the continuing tragedy in the Batticaloa & Amparai districts. University of Jaffna, 1991-05-08. s. 26-30. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 38. From burning houses to burning bodies. Anti-Muslim violence, discrimination and harassment in Sri Lanka. Amnesty International, 2021. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 39. Human rights in Sri Lanka, an update. Human Rights Watch, 1991-03-12. s. 5. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 40. Tamils suspected in massacre. India Abroad, 1990-08-17. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 41. WORLD: Rebels Slaughter 29 in Sri Lanka. Los Angeles Times, 1991-01-23. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 42. Rajan Hoole: The Assassination Of Ranjan Wijeratne. Colombo Telegraph, 2014-04-11. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 43. Sri Lanka: brak porozumienia. Gazeta Nowa, 1991-03-19. [dostęp 2023-06-29]. (pol.).
 44. 1991: Bomb kills India's former leader Rajiv Gandhi. BBC, 1991-05-21. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 45. Jonathan J. Moore: Gandhi. Choć łączyło ich tylko nazwisko, wszyscy zginęli z rąk zamachowców. i.pl, 2019-06-01. [dostęp 2023-06-29]. (pol.).
 46. Sri Lanka Bomb Said to Kill Up to 60. New York Times, 1991-06-22. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 47. South Asia Intelligence Review. Weekly Assessments & Briefings. South Asia Terrorism Portal, 2006-10-12. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 48. Report no.11 Land, Human rights & The Eastern Predicament. Chapter 7 Massacres in the Polonnaruwa district. University of Jaffna, 1993-04-15. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 49. Rajan Hoole: The Premadasa Assassination. Colombo Telegraph, 2014-06-21. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 50. Barbara Crossette: Latest Killing of a Sri Lanka Politician Fits a Familiar Pattern. New York Times, 1994-10-25. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 51. Wybory w huku bomb. Rzeczpospolita, 1999-12-21. [dostęp 2023-06-29]. (pol.).
 52. Chris Kamalendran: Lighting a candle in the storm. The Sunday Times, 1998-10-04. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 53. 1995 Human Rights Report: SRI LANKA. U.S. Department of State, 1996-03. [dostęp 2023-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-12)]. (ang.).
 54. The Central Bank Bombing. The Island Online, 2023-01-22. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 55. C.P.A. Karunatilake: Rising from the Ashes – The Central Bank’s Remarkable Recovery from the Terrorist Attack. W: 60th Anniversary Commemorative Volume. Kolombo: Central Bank of Sri Lanka, 2011-08, s. 17-24. [dostęp 2023-06-29].
 56. Iqbal Athas: Censorship out: then events unfurled. The Sunday Times, 1996-10-13. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 57. Tamil Arrested in Sri Lanka Train Bombing. New York Times, 1996-09-04. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 58. Tides of violence: mapping the Sri Lankan conflict from 1983 to 2009. Public Interest Advocacy Centre, 2019-05. s. 91. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 59. British tourists wounded in Tamil Tiger bomb blast. The Independent, 1997-10-15. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 60. Coningham Robin, Nick Lewer. Paradise Lost: the bombing of the Temple of the Tooth - a UNESCO World Heritage site in Sri Lanka. „Antiquity”. 73 (282), s. 857, 1999. (ang.). 
 61. After 24 years of the LTTE attack on Dalada Maligawa Former Diyawadana Nilame Neranjan breaks the ice. Daily Mirror, 2022-02-01. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 62. ASN Aircraft accident Antonov An-24RV EW-46465 Mannar. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 63. V.S. Sambandan: Carnage in eastern Sri Lanka. Frontline, 1999-10-08. [dostęp 2023-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 64. Chris Kamalendra: Pre-dawn horror in Ampara. 54 killed as LTTE unleashed terror on villagers. The Sunday Times, 1999-09-19. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 65. Rahul Sharma: Sri Lanka suicide bomber kills 22. The Guardian, 2000-06-08. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 66. Sri Lankan Minister Killed in Suicide Bomb Attack. People's Daily, 2000-06-08. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 67. A.T.M. Gunananda: Gomarankadawala: “We need more security" say villagers. The Sunday Times, 2006-04-30. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 68. Sri Lanka. Ponad 60 ofiar miny. Gazeta Wyborcza, 2006-06-15. [dostęp 2023-06-29]. (pol.).
 69. Sri Lanka air force steps up raids. BBC. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 70. Masakra na Sri Lance. Gazeta Wyborcza, 2006-10-17. [dostęp 2023-06-29]. (pol.).
 71. Bus bomb kills 15 in southern Sri Lanka. Gulf News, 2007-01-08. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 72. Randeep Ramesh: Tamil Tigers kill 28 with bus bomb. The Guardian, 2008-01-16. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 73. Krishan Francis: Suicide Bomb Hits Sri Lankan Rail Station. CBS News, 2008-02-03. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 74. Dozens killed in Colombo bus bombing. France24, 2008-04-26. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 75. Deadly blasts hit Sri Lanka buses. BBC, 2008-06-06. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 76. Rasika Somarathna: Act of desperation. Daily News, 2009-02-23. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 77. Sri Lanka suicide bombing targets government ministers. The Guardian, 2009-03-10. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 78. Dean Nelson: Sri Lankan ministers targeted by Tamil Tiger suicide bomber. The Telegraph, 2009-03-10. [dostęp 2023-06-29]. (ang.).
 79. Foreign Terrorist Organizations - Bureau of Counterterrorism. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).
 80. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/147 z dnia 3 lutego 2022 r. dotycząca wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1188. 2022-02-04. [dostęp 2023-06-18]. (pol.).
 81. Sri Lanka: LTTE Remains On EU’s Renewed Terrorist List. 2020-01-15. [dostęp 2023-06-19]. (ang.).
 82. Proscribed terrorist groups or organisations. 2021-11-26. [dostęp 2023-06-18]. (ang.).

Uwagi edytuj

 1. lista niepełna
 2. Eliminacja wrogich ugrupowań tamilskich
 3. Generał, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony
 4. Kandydat na prezydenta w wyborach w 1994
 5. Masakra więźniów
 6. Minister rozwoju przemysłu
 7. Organizacja nie przyznała się do odpowiedzialności
 8. Organizacja nie przyznała się do odpowiedzialności
 9. Atak samobójczy z użyciem samolotu Zlín Z 43 przeprowadzony przez Powietrzne Tygrysy

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj