Technika operacyjna

Techniki operacyjne - zespół technik i metod służących służbom specjalnym do pozyskiwania niejawnych informacji, ochrony własnych informacji niejawnych, infiltrowania i sekretnego sterowania grupami ludzi oraz prowadzenia różnego rodzaju działań dywersyjno-szpiegowskich [1].

Techniki te można podzielić na:

  • techniki służące do ochrony własnych informacji:

W Polsce uprawnionymi instytucjami do stosowania technik operacyjnych są: Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celno-Skarbowa.

PrzypisyEdytuj

  1. Kantorowski J. (2010) Operacje i techniki operacyjne, Wydawnictwo Kantor, Kraków, s. 6

ZobaczEdytuj