Teodozjusz (Kowernynski)

Teodozjusz, imię świeckie Jewfimij Pawłowicz Kowerninski (ur. 20 stycznia 1895 w Kożance, zm. 27 maja 1980 w Monasterze Pskowsko-Pieczerskim) – ukraiński biskup prawosławny.

Teodozjusz
Jewfimij Kowernynski
Biskup archangielski i chołmogorski
Kraj działania

Ukraina

Data i miejsce urodzenia

20 stycznia 1895
Kożanka

Data i miejsce śmierci

27 maja 1980
Monaster Pskowsko-Pieczerski

Miejsce pochówku ?
Biskup archangielski i chołmogorski
Okres sprawowania

1953–1956

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia archangielska i chołmogorska

Śluby zakonne

22 lutego 1945

Diakonat

ok. 1916

Prezbiterat

ok. 1916

Chirotonia biskupia

25 lutego 1945

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

25 lutego 1945

Konsekrator

Jan (Sokołow)

Współkonsekratorzy

Mikołaj (Czufarowski), Antoni (Krotewycz)

W 1916 ukończył seminarium duchowne w Kijowie. Po ukończeniu nauki przyjął święcenia kapłańskie. W 1923 był już protoprezbiterem. W wymienionym roku dołączył do ruchu Żywej Cerkwi. Działalność duszpasterską prowadził do 1937, gdy został uwięziony i skazany na dziesięć lat łagrów. Po rewizji wyroku został on skrócony do pięciu lat. Duchowny odbył całość kary. W 1945 złożył akt pokutny i został ponownie przyjęty do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Powierzono mu następnie funkcję dziekana parafii w anektowanej w 1944 Bukowinie północnej[1]. 22 lutego 1945 ks. Kowernynski złożył wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię Teodozjusz. Otrzymał następnie godność archimandryty i w trzy dni później został wyświęcony na biskupa czerniowieckiego i bukowińskiego. W ceremonii jako konsekratorzy wzięli udział metropolita kijowski i halicki Jan, biskup wołyński Mikołaj oraz biskup żytomierski i owrucki Antoni. Po dwóch latach został przeniesiony na katedrę kirowohradzką i nikołajewską. W 1949 przeniesiony w stan spoczynku. W 1953 wyznaczony na biskupa archangielskiego i chołmogorskiego, kierował eparchią do 1956, gdy z powodu choroby odszedł w stan spoczynku. Zamieszkiwał odtąd w Monasterze Pskowsko-Pieczerskim. Tam też zmarł w 1980.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj