Jan (Sokołow, metropolita kijowski)

Jan, imię świeckie Iwan Aleksandrowicz Sokołow (ur. 20 grudnia 1876?/1 stycznia 1877 w Dmitrowie, zm. 29 marca 1968 w Kijowie) – rosyjski biskup prawosławny. W latach 1944–1968 egzarcha Ukrainy i drugi po patriarsze moskiewskim i całej Rusi hierarcha Patriarchatu Moskiewskiego.

Jan
Iwan Sokołow
Metropolita kijowski i halicki
Ilustracja
Kraj działania

ZSRR

Data urodzenia

1 stycznia 1877

Data i miejsce śmierci

29 marca 1968
Kijów

Miejsce pochówku

Cmentarz Bajkowa

Metropolita kijowski i halicki, egzarcha Ukrainy
Okres sprawowania

1944–1964

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia kijowska

Śluby zakonne

1928

Diakonat

1901

Prezbiterat

1901

Chirotonia biskupia

29 września 1928

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

29 września 1928

Życiorys Edytuj

Był synem prawosławnego diakona, który zmarł jeszcze przed jego urodzeniem[1]. W wieku dziesięciu lat stracił również matkę. Edukację na poziomie podstawowym odebrał w Monasterze Pierierwińskim, po czym wstąpił do seminarium duchownego w Moskwie. Po jego ukończeniu w 1897 został nauczycielem w szkole przy monasterze św. Mikołaja na Ugrieszy. Cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie po uprzednim zawarciu związku małżeńskiego. Był katechetą w różnych gimnazjach w Moskwie. Równocześnie podjął studia archeologiczne i w 1912 uzyskał tytuł kandydata nauk w tej dziedzinie. W 1915 jego żona zmarła[1]. W 1918 r. służył w cerkwi św. Jerzego, dawnej monasterskiej, na Bolszej Dmitrowce w Moskwie[1]. Po rewolucji październikowej przez dwa lata pracował w komisji ds. ochrony zabytków kraju, równocześnie był zatrudniony w zakładach produkujących żywność[1]. W 1919 został proboszczem jednej z cerkwi Moskwy i otrzymał godność protoprezbitera[2].

W 1928 złożył wieczyste śluby mnisze. 29 września tego samego roku został wyświęcony na biskupa kimrskiego, wikariusza eparchii kalinińskiej i kaszyńskiej[3] (według innego źródła – oriechowo-zujewskiego, wikariusza eparchii moskiewskiej[2][1]). Od 1931 był biskupem oriechowo-zujewskim, następnie od maja 1934 – podolskim, wikariuszem eparchii moskiewskiej. We wrześniu 1934 jego tytuł uległ zmianie na biskup jegoriewski, zaś w 1936 – biskup wołokołamski. W tym samym roku był kolejno locum tenens eparchii briańskiej, a następnie eparchii wołogodzkiej[3]. W 1937 został biskupem archangielskim, w styczniu 1938 otrzymał godność arcybiskupią[2]. W tym samym roku został aresztowany. Jego sprawa została umorzona, kiedy aresztowano i stracono szefa NKWD Nikołaja Jeżowa, a szereg już wszczętych śledztw przerwano[1]. Zwolniony, zamieszkał pod Moskwą u krewnych, nie prowadząc już działalności duszpasterskiej[1].

październiku 1941, razem z locum tenens Patriarchatu Moskiewskiego metropolitą moskiewskim i kołomieńskim Sergiuszem i jego najbliższymi współpracownikami został ewakuowany do Uljanowska. W listopadzie tego samego roku został mianowany arcybiskupem uljanowskim, w 1942 przeniesiony na katedrę jarosławską i rostowską. W roku następnym uczestniczył w soborze biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w czasie którego metropolita Sergiusz został wybrany na patriarchę moskiewskiego i całej Rusi[2].

12 lutego 1944 otrzymał godność metropolity. Został mianowany egzarchą Ukrainy z tytułem metropolity kijowskiego i halickiego; do 1961 (tj. do zamknięcia monasteru) był również honorowym przełożonym Ławry Peczerskiej. Kierował działaniami dążącymi do pełnej integracji struktur prawosławnych działających na Ukrainie z Patriarchatem Moskiewskim[2]. W okresie prześladowań Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego prowadzonych między rokiem 1959 a 1964 przez Nikitę Chruszczowa jedynie w Kijowie zlikwidowano 20 cerkwi, 2 monastery oraz seminarium duchowne. Metropolita Jan nie protestował przeciwko tym działaniom. Znana była jego niechęć wobec gruntownie wykształconych duchownych[4]. W 1964 odszedł w stan spoczynku, nadal zamieszkiwał w Kijowie[3]. Zmarł w 1968 i po ceremonii pogrzebowej w soborze św. Włodzimierza w Kijowie został pochowany na cmentarzu Bajkowa[2].

Za swoją działalność w okresie po agresji hitlerowskiej na ZSRR, gdy wzywał prawosławnych wiernych do wspierania wysiłku obronnego kraju, został odznaczony medalem „Za ofiarną pracę w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945. W 1964 otrzymał natomiast cerkiewny Order Świętego Włodzimierza I stopnia[3].

Przypisy Edytuj

  1. a b c d e f g ИОАНН, www.pravenc.ru [dostęp 2022-04-17].
  2. a b c d e f Митрополит Иоанн (Соколов) 1944–1964
  3. a b c d Иоанн (Соколов) II. [dostęp 2012-12-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-21)].
  4. D. Pospielovsky: The Russian Church under the Soviet regime 1917–1982. Crestwood-New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1984, s. 136. ISBN 0-88141-033-0.