Sergiusz, imię świeckie Siergiej Iwanowicz Łarin (ur. 27 lutego?/11 marca 1908 w Petersburgu, zm. 12 września 1967 w Mamontowce) – rosyjski biskup prawosławny.

Sergiusz
Siergiej Łarin
Arcybiskup jarosławski i rostowski
Kraj działania

ZSRR

Data i miejsce urodzenia

11 marca 1908
Petersburg

Data i miejsce śmierci

12 września 1967
Mamontowka

Miejsce pochówku ?
Arcybiskup jarosławski i rostowski
Okres sprawowania

1964–1967

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia jarosławska i rostowska

Diakonat

1943

Prezbiterat

1943

Chirotonia biskupia

15 sierpnia 1944

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

15 sierpnia 1944

Miejscowość

Kijów

Miejsce

Sobór św. Włodzimierza

Konsekrator

Jan (Sokołow)

Współkonsekratorzy

Andrzej (Komarow), Antoni (Krotewycz)

Życiorys edytuj

W 1915 uczył się w V gimnazjum w Piotrogrodzie, które ukończył jako 37 Radziecką szkołę II stopnia w 1925. Od tego samego roku pracował jako psalmista i hipodiakon w parafii Żywej Cerkwi prowadzonej przy soborze Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Petersburgu. W 1926 wyświęcony na diakona jako mężczyzna żonaty, pozostawał duchownym Żywej Cerkwi. W 1930 przyjął święcenia kapłańskie i pracował w różnych cerkwiach Leningradu. Ukończy Wyższy Instytut Teologiczny w Leningradzie.

W 1933 rozwiódł się z żoną i złożył wieczyste śluby mnisze w monasterze Zaśnięcia Matki Bożej w Tichwinie. Od roku następnego do 1937 był proboszczem różnych parafii Żywej Cerkwi w obwodzie leningradzkim. Od 1937 działał w Moskwie, od 1938 jako dziekan parafii moskiewskich należących do Żywej Cerkwi, z godnością archimandryty. Według innego źródła od 1935 do 1938 (lub między 1936 a 1939) przebywał w łagrze w Dmitrowie[1]. Istnieje również wersja, według której Siergiej Łarin nie uzyskał wykształcenia teologicznego ani nigdy nie żył w monasterze[1].

11 listopada 1941 miała miejsce jego chirotonia na biskupa zwienigorodzkiego, wikariusza eparchii moskiewskiej, w której jako konsekratorzy wzięli udział m.in. Pierwszy Hierarcha Żywej Cerkwi Aleksander (Wwiedienski) oraz biskup Witalis (Wwiedienski). W 1943 został biskupem taszkenckim i samarkandzkim.

27 grudnia 1943 ogłosił swoje wystąpienie z Żywej Cerkwi (razem z całą kierowaną eparchią), złożył akt pokutny i został jako zwykły mnich przyjęty ponownie do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ponownie wyświęcony na hierodiakona i hieromnicha, od marca 1944 służył w cerkwi św. Eliasza w Zagorsku.

15 sierpnia 1944 miała miejsce jego chirotonia na biskupa kirowohradzkiego, wikariusza eparchii odeskiej. Ceremonia miała miejsce w Kijowie z udziałem metropolity kijowskiego Jana. W 1946 objął urząd biskupa odeskiego i kirowohradzkiego (od 1945 zarządzał eparchią odeską jako locum tenens). Od 1947 był biskupem rostowskim i taganroskim (od 1948 nosił tytuł biskupa rostowskiego i nowoczerkaskiego), nadal zarządzając eparchią odeską. W 1949 zwolniony z urzędu biskupa Odessy, został locum tenens eparchii żytomierskiej, a następnie jej ordynariuszem. Po roku przeniesiony na katedrę grodzieńską i brzeską. W 1951, na własną prośbę, został przeniesiony w stan spoczynku.

W 1952 objął zarząd eparchii tulskiej i bielowskiej. Po dwóch latach przeniesiony na katedrę astrachańską i stalingradzką, zaś w 1959 – do eparchii omskiej i tiumeńskiej. W 1961 uzyskał tytuł naukowy kandydata nauk teologicznych za pracę poświęconą Żywej Cerkwi, rok później nadano mu tytuł magistra za kolejną pracę poruszającą podobne problemy.

3 kwietnia 1961 został arcybiskupem permskim i solikamskim, jednak już po roku przeniesiono go na katedrę berlińską i niemiecką, otrzymując równocześnie tytuł Egzarchy Europy Środkowej. W 1964 objął katedrę jarosławską i rostowską.

Uczestniczył w dialogu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z innymi autokefalicznymi Cerkwiami lokalnymi: w 1946 prowadził rozmowy z Serbskim Kościołem Prawosławnym w sprawie przejścia w jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego struktur Kościoła prawosławnego w Czechosłowacji. Pochodził z ubogiej rodziny, jednak jako biskup prowadził wyjątkowo wystawny tryb życia.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj