Tomasz Magister

Tomasz Magister (ok. 1275 - 1346) – bizantyński filolog, komentator, autor zbioru mów, listów oraz kilku drobnych traktatów teologicznych. Doradca cesarza Andronika II Paleologa.

Tomasz Magister
Data urodzenia ok. 1275
Data śmierci 1346
Język grecki
Ważne dzieła

Słownik rzeczowników i czasowników

Tomasz Magister urodził się około 1275 roku[1]. Wstąpił do klasztoru i przyjął imię Teodula. Należał do grona XIII-wiecznych filologów bizantyńskich. Był przyjacielem Manuela Moschopula. W Tesalonice został nauczycielem, a później doradcą cesarza Andronika II Paleologa (1282-1328)[2]. Zmarł w 1346 roku[1].

Tomasz opracował Słownik rzeczowników i czasowników (Eklogé onomáton kaj rhemáton Attikòn) częściowo na podstawie już istniejących słowników: attycysty Frynicha. leksykografa Ammoniosa i gramatyka Herodiana, a częściowo samodzielnie tworząc hasła, na podstawie dzieł greckich autorów, między ininnymi Herodota i Tukidydesa[2].

Tomasz, podobnie jak jego przyjaciel Moschopul, pracował też nad krytycznym opracowaniem tekstów antycznych. Wydał Triadę (Trias) Sofoklesa wraz z komentarzem (tragedie Ajas, Król Edyp, Antygona) oraz triady tragedii Eurypidesa i Ajschylosa. Pozostawił również szereg drobniejszych prac: studia O powinnościach cesarza (Logos peri basilejas) i O powinnościach obywateli (Logos peri politejas) oraz mowy gratulacyjne do dowódcy Angelosa i wielkiego logotety Teodora Metochity[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b H. Cichocka: Encyklopedia kultury bizantyńskiej. s. 475.
  2. a b c O. Jurewicz: Historia literatury bizantyńskiej. s. 318.

BibliografiaEdytuj

  • O. Jurewicz: Historia literatury bizantyńskiej. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01422-X.
  • H. Cichocka: Tomasz Magister. W: Encyklopedia kultury bizantyńskiej.