Trzeci rząd Wincentego Witosa

Trzeci rząd Wincentego Witosa powstał 10 maja 1926 roku po utracie poparcia PPS-u przez rząd Aleksandra Skrzyńskiego (który upadł 5 maja 1926). Był to kolejny rząd Wincentego Witosa utworzony przez Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (kluby ZLN oraz PSChD) i PSL Piast, przy jednoczesnym udziale Narodowej Partii Robotniczej.

Trzeci rząd Wincentego Witosa po zaprzysiężeniu
Od lewej: J.Tarnawa-Malczewski, A.Chądzyński, S.Grabski, S.Piechocki, S.Smólski, S.Osiecki, W.Witos, W.Kiernik, J.Zdziechowski, K.Dzierżykraj-Morawski, J.Radwan, J.Jankowski, M.Rybczyński

Rząd ten został obalony przez przewrót majowy 14 maja 1926 roku.

Skład rząduEdytuj

BibliografiaEdytuj