Włodzimierz (Oraczow)

Włodzimierz, imię świeckie Stanisław Oraczow (ur. 8 września 1973 w Woroszyłowgradzie) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Włodzimierz
Stanisław Oraczow
Metropolita kamieński i caryczański
Kraj działania

Ukraina

Data i miejsce urodzenia

8 września 1973
Woroszyłowgrad

Metropolita kamieński i caryczański
Okres sprawowania

od 2020

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego

Inkardynacja

Eparchia kamieńska

Śluby zakonne

15 września 1992

Diakonat

24 kwietnia 1992

Prezbiterat

7 stycznia 1994

Nominacja biskupia

17 listopada 2008

Chirotonia biskupia

22 listopada 2008

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

22 listopada 2008

Miejscowość

Kijów

Miejsce

Ławra Peczerska

Konsekrator

Włodzimierz (Sabodan)

Współkonsekratorzy

Agatangel (Sawwin), Joannicjusz (Kobziew), Hilarion (Szukało), Bartłomiej (Waszczuk), Paweł (Łebid), Mitrofan (Jurczuk), Antoni (Pakanycz), Piotr (Karpusiuk), Agapit (Bewcyk), Mitrofan (Nikitin), Hilary (Szyszkowski), Eulogiusz (Hutczenko), Aleksander (Drabynko), Antoni (Borowyk), Pantelejmon (Poworozniuk), Nektariusz (Frołow)

Życiorys

edytuj

Ukończył szkołę malarstwa w Woroszyłowgradzie. 24 kwietnia 1992 przyjął święcenia diakońskie. 15 września tego samego roku złożył wieczyste śluby zakonne, przyjmując imię Włodzimierz na cześć św. Włodzimierza (Bogojawleńskiego). W 1996 ukończył seminarium duchowne w Kijowie. 7 stycznia 1994 został wyświęcony na kapłana, zaś 21 maja 1994 został mianowany ihumenem. 17 listopada 1996 otrzymał godność archimandryty. W 2003 ukończył wyższe studia teologiczne w Kijowskiej Akademii Duchownej.

Przed przyjęciem chirotonii biskupiej służył w soborze Świętych Piotra i Pawła w Ługańsku oraz w cerkwi Wszystkich Świętych w tym samym mieście.

17 listopada 2008 Święty Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego nominował go na biskupa krzemieńczuckiego i łubieńskiego. 22 listopada tego samego roku w ławrze Peczerskiej miała miejsce jego chirotonia, w której jako konsekratorzy wzięli udział metropolici kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz (Sabodan), odeski i izmaelski Agatangel (Sawwin), ługański i alczewski Joannicjusz (Kobziew), doniecki i mariupolski Hilarion (Szukało), arcybiskupi rówieński i ostrogski Bartłomiej (Waszczuk), wyszhorodzki Paweł (Łebid), białocerkiewski i bogusławski Mitrofan (Jurczuk), boryspolski Antoni (Pakanycz), biskupi drucki Piotr (Karpusiuk), sewerodoniecki i starobielski Agapit (Bewcyk), gorłowski i słowiański Mitrofan (Nikitin), makarowski Hilary (Szyszkowski), sumski i achtyrski Eulogiusz (Hutczenko), perejasławsko-chmielnicki Aleksander (Drabynko), aleksandryjski i swietłowodzki Antoni (Borowyk), wasylkowski Pantelejmon (Poworozniuk) oraz dżankojski i razdolnieński Nektariusz (Frołow)[1].

W 2009 biskup Włodzimierz został przeniesiony do eparchii ługańskiej jako jej biskup pomocniczy, z tytułem biskupa rowenkowskiego[1]. W roku następnym, po powołaniu nowej eparchii dnieprodzierżyńskiej (obecnie kamieńskiej), został jej pierwszym ordynariuszem[2].

17 sierpnia 2015 r. został podniesiony do godności arcybiskupa. Od 2016 r., w związku z nową nazwą eparchii, tytuł hierarchy uległ zmianie na „kamieński i caryczański”[1].

17 sierpnia 2020 r. otrzymał godność metropolity[3].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj